Oko javnog novca zid ćutanja

„Informacije o raspolaganju javnim resursima su po definiciji informacije od javnog značaja. Zato ne sme biti sporno pravo javnosti da ih zna. Naprotiv, ovo pravo javnosti bi moglo i moralo da se tretira kao korisno, efikasno sredstvo u borbi protiv korupcije“, naglasio je Šabić. Iskustva drugih, dodao je on, pokazuju da je to sredstvo, u kombinaciji sa drugim oblicima kontrole, dalo veoma značajne rezultate. „Dodatni razlog za zabrinutost je činjenica da se informacije o različitim oblicima raspolaganjima javnim novcem i dobrima često uskraćuju i nisu dostupni ni u okviru postojeć ih institucionalnih, državnih mehanizama kontrole“, kazao je on i dodao da Državna revizorska institucija još nije u funkciji.
 Zato ne sme biti sporno pravo javnosti da ih zna. Naprotiv, ovo pravo javnosti bi moglo i moralo da se tretira kao korisno, efikasno sredstvo u borbi protiv korupcije“, naglasio je Šabić. Iskustva drugih, dodao je on, pokazuju da je to sredstvo, u kombinaciji sa drugim oblicima kontrole, dalo veoma značajne rezultate. „Dodatni razlog za zabrinutost je činjenica da se informacije o različitim oblicima raspolaganjima javnim novcem i dobrima često uskraćuju i nisu dostupni ni u okviru postojeć ih institucionalnih, državnih mehanizama kontrole“, kazao je on i dodao da Državna revizorska institucija još nije u funkciji.

Tagovi

Povezani tekstovi