Ombudsman traži od medija da ne objavljuju imena lica koji se nalaze u karantini

Ove publikacije su u suprotnosti s mnogim zakonskim normama, ali i u suprotnosti sa niz propisa koji su namenjeni samoregulisanju medija. Ustav Republike Kosova reguliše veoma dobro ovo pitanje, posebno u članu 36. [Pravo na privatnost], u Zakonu br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka, Zakonu br. 04/L-125 o zdravstvu, i Zakonu br. 2004/38 o pravima i odgovornostima stanovnika Kosova u zdravstvenom sistemu.

Ombudsman se obraća portalima i poziva ih da uklone ove vesti tako da ih drugi portali ne objavljuju. Takođe Ombudsman apeluje na medije i novinare da učine više kako bi zaštitili lične podatke ljudi u izolaciji, karantini, koji su dijagnostikovani Kovidom 19 i hospitalizovani, osim u slučajevima kada se informacije objavljuju uz saglasnost osobe.

Mediji igraju veliku ulogu u ovom društvu slanjem novinara, do prve linije fronta, kako bi širili odgovarajuče informacije za javnost. Mediji takođe imaju i svoje obaveze da ispune u saglasnosti sa Kodeksom etike i drugim samoregulatornim dokumentima. Ombudsman naglašava zadnje preporuke Saveta za pisane medije Kosova (SPMK) za sve medije o njihovom izveštavanju o situaciji sa KOVID-om 19.

Tagovi

Povezani tekstovi