Omladinski delegati Srbije u UN

Cilj projekta je podsticanje uključivanja mladih u omladinsku politiku i preuzimanje društvenih obaveza, prekoizražavanja interesa mladih kroz ulogu omladinskog predstavnika u državnoj delegaciji u UN. Projekat serealizuje uz podršku Ministarstvu spoljnih poslova i Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije, kao i usaradnji sa Krovnom organizacijom mladih Srbije, Omladinskim savezom udruženja „Novi Sad omladinskaprestonica Evrope – OPENS 2019“ i Nacionalnom kancelarijom za mlade.

Program „Omladinski delegati u UN” je u skladu sa „Svetskim programom akcije za mlade UN” (1995.) i
rezolucijama Generalne skupštine UN u kojima se pozivaju države članice da razmotre uključivanje mladih delegata u njihove delegacije na relevantnim diskusijama u Generalnoj skupštini, Ekonomsko-socijalnom savetu i njegovim funkcionalnim komisijama i relevantnim konferencijama Ujedinjenih nacija. Program je uspostavljen u skoro 40 zemalja i sve više država uključuje jednu ili više mladih osoba u zvanične delegacije na Generalnoj skupštini UN i drugim skupovima za mlade u sistemu UN. Omladinski delegati obavljaju ulogu na volonterskoj osnovi, a imaju status u zvaničnoj delegaciji u nivou
savetnika za pitanja mladih.

U okviru projekta organizovan je javni konkurs, testiranje prijavljenih i intervju sa najboljim kandidatima, nakon čega su za omladinske delegate Srbije u Ujedinjenim nacijama za mandat 2018-2019. godina izabrani Tijana Čupić i Nikola Petrović.

Izabrani mladi predstavnici pripremali su platformu za nastup u konsultacijama sa nadležnim Ministarstvima, subjektima omladinske politike i u dijalogu sa vršnjacima širom zemlje, kako bi u službenim kontaktima zastupali interese Srbije u UN i predstavljali potrebe mladih u Srbiji.Na konferenciji će govoriti:

Tagovi

Povezani tekstovi