Osnovan Fond NUNS-a – za edukaciju i pomoć novinarima i medijima

Nezavisno udruženje novinara Srbije osnovalo je Fond s namerom da svojim članovima i medijima pomogne da lakše prevaziđu aktuelnu ekonomsku krizu. Fond će se finansirati iz donacija, poklona i legata, članarine i drugih prihoda u skladu sa propisima Republike Srbije.


Ciljevi Fonda su:


 * finansijska podrška i pomoć novinarima i medijima kroz donacije i finansijsku pomoć;


* edukacija i obuka novinara, kroz organizovanje seminara, okruglih stolova, radionica;


* pružanje stručne pomoći novinarima i medijima;


* unapređenje profesionalnog i nezavisnog novinarstva;


* saradnja sa državnim organima, domaćim i međunarodnim organizacijama i 


   ustanovama koje se bave zaštitom slobodnog i nezavisnog novinarstva;


* stručna, nematerijalna i materijalna pomoć novinarima i medijima.


 Fond će svojim članovima pomagati donacijama, beskamatnim pozajmicama, zajmovima sa povlašćenom kamatom (preko partnerske banke Banke Inteza), povoljnim kreditima partnerske banke Banke Inteza u saradnji sa Fondom, i na druge načine u skladu sa poslovnom politikom i ciljevima Fonda. Fondom rukovodi Upravni odbor, sastavljen od predstavnika osnivača (NUNS), u skladu sa Pravilima i Obavezujućim instrukcijama Fonda. 


 Član Fonda može biti novinar pojedinac ili redakcija-medij. Preduslov za učlanjenje u Fond je prihvatanje i poštovanje Kodeksa novinara Srbije.


 Uslov za novinara je da je član NUNS-a, bez obzira na to da li radi u privatnom ili državnom mediju. Uz zahtev za učlanjenje na posebnom obrascu Fonda, novinar prilaže fotokopiju važeće članske legitimacije NUNS-a (original na uvid) i dokaz o uplati članarine (500,00 dinara godišnje).


 Novinarska redakcija – medij može postati član Fonda isključivo ako je u privatnom vlasništvu. Redakcija – medij uz zahtev za učlanjenje na posebnom obrascu Fonda, prilaže fotokopiju izvoda nadležnog organa o registraciji redakcije (original na uvid),  i dokaz o uplati članarine (500 evra u dinarskoj protivrednosti).


 U Kancelariji Fonda dva puta sedmično – utorkom i petkom u terminu od 12,00 do 16,00 sati, (NUNS, Beograd, Resavska 28, II sprat), dežuraće Lidija Cenić. Informacije o proceduri učlanjenja i podnošenja molbi za pomoć mogu se dobiti putem telefona 011/334 38 92 i 064/118 56 73, ili putem e-maila fond.nuns@gmail.com.

Tagovi

Povezani tekstovi