Otvoreno pismo Nezavisnog udruženja novinara Srbije članovima Saveta RRA

S obzirom da se Vaša imena i dalje nalaze u evidenciji Nezavisnog udruženja novinara Srbije pod gore navedenim brojevima, a da kao članovi Saveta Radiodifuzne agencije Srbije, postupate suprotno osnovnim principima i ciljevima NUNS-a onovinarskim slobodama, pristojno smo Vas zamolili pre 15 dana da svoje članstvo u NUNS-u zamrznete-na takve dve stolice se ne može.


 


 


Na pismo upućeno svakome od Vas pojedinačno, odgovorili ste grupnim, javnim uvredama, valjda sve misleći, da se do dijaloga u demokratskom društvu, može vulgarnim prečicama.


 


Rok za Vaš odgovor bio je 15 dana, a teče od 21. 07. 2006. godine, na osnovu odluke Izvršnog odbora NUNS-a. Vašim javnim i grupnim nastupom, uz netačne podatke, recimo, da Nenad Cekić nikada nije bio član  NUNS-a, sami ste odlučili o prestanku Vašeg članstva u našem udruženju slobodnih i profesionalnih novinara.


 


U Beogradu, 1.08.2006. godine


 


Izvršni odbor NUNS-a

Tagovi

Povezani tekstovi