Početak sprovođenja socijalnog programa u Radio-televiziji Jasenica

Smederevska Palanka –  U privatizovanoj Radio-televiziji Jasenica, gde zaposleni četiri meseca ne primaju plate, situacija je teška, ali poslovodstvo tvrdi da problemi mogu da se prevaziđu. Ova medijska kuća, čiji je osnivač bila opština, prodata je Milanu Stančiću, za nešto više od četiri miliona dinara.
Živko Petrović, generalni direktor RTV Jasenica, kaže za „Novosti“ da je u trenutku privatizacije, 2. novembra prošle godine, preduzeće imalo dugove od 18 miliona dinara. Bilo je 60 stalno zaposlenih i šest po ugovoru o delu, i svi su još na radnim mestima.
– Od momenta privatizacije tekao je proces formiranja novih organa i transformacija firme, kao i aktivnosti na rešavanju tehnološkog viška. Ja sam u taj posao uključen polovinom januara, kada sam postavljen na ovo mesto – precizira Petrović.
On navodi da je zatečeni dug značajno smanjen. Regulisana su dugogodišnja potraživanja od „Elektromorave“, fabrike „Goša“, komunalnih preduzeća „Vodovod“ i „Mikulja“, od oko deset miliona dinara. Ostala dugovanja uglavnom se odnose na neisplaćene zarade – oko 6,5 miliona.
Direktor RTV Jasenica dodaje da je polovina zaposlenih tehnološki višak. Sa promenom opštinske vlasti, u ovoj medijskoj kući primani su novi ljudi, tako da je došao trenutak da se radna snaga svede na realne potrebe.
– Na oglasnoj tabli istaknut je poziv za dobrovoljno prijavljivanje onih koji hoće da raskinu radni odnos. Do kraja marta treba da ode njih tridesetoro. Njima će biti isplaćena otpremnina po izboru, kao i zaostale zarade – napominje Petrović.
Petrović naglašava da je ovo jedini put da RTV Jasenica opstane i da se uz mnogo veće angažovanje zaradi sopstveni dinar. Jer, mesečni troškovi se kreću od 2,8 do tri miliona dinara, a trenutno jedini prihod od marketinga iznosi samo pola miliona.
– Ovih dana potpisali smo ugovor sa opštinom Palanka o praćenju njihovih aktivnosti, u visini od 120.000 dinara mesečno. Planiramo saradnju i sa drugim opštinama, s obzirom na to da smo jedini dobili frekvenciju u regionu – objašnjava direktor RTV Jasenica.


Z. Golubović

Tagovi

Povezani tekstovi