Podrška odlučivanju zasnovanom na podacima na medijskom tržištu rada: Unapređenje digitalnih sposobnosti medijskih profesionalaca

Istraživanje u okviru projekta „Podrška odlučivanju zasnovanom na podacima na medijskom tržištu rada: unapređenje digitalnih sposobnosti medijskih profesionalaca“ je imalo za osnovni cilj da analizira tražnju na medijskom tržištu za digitalnim veštinama i kompetencijama medijskih profesionalaca.

Istraživanje daje doprinos i na podacima zasnovanom donošenju odluka svih relevantnih medijskih aktera, kao i adekvatnoj i efikasnoj primeni Medijske strategije (važi do 2025. godine) i Strategije razvoja digitalnih veština (važi do 2024. godine).

 

Istraživanje je urađeno s različitim grupama medijskih profesionalaca1 (donosioci odluka/seniorske pozicije u medijima, akademska zajednica i medijske asocijacije) u Srbiji i uz kombinaciju kvantitativnih (anketa) i kvalitativnih metoda (dubinski intervjui i fokus grupe).

 

Intencija istraživača je išla u pravcu da ovo istraživanje, sem velike istraživačke vrednosti, služi i kao alat za unapređenje budućih medijskih politika i unapređenja stanja u oblasti digitalnih veština i kompetencija medijskih profesionalaca. Stoga se na kraju izveštaja nalaze i strateške intervencije i konkretne preporuke koje treba da pomognu