Pokrenuta akcija „Hoću Poverenika, a ne poslušnika!“

Akcija je pokrenuta kako bi skrenula pažnju da proces izbora Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti još nije pokrenut, ali i da je neophodno poštovati kriterijume transparentnosti, otvorenosti, integriteta i da građani budu informisani ko su potencijalni kandidati.

Ta organizacija navela je da putem sajta srbijadoinformacija.rs građani mogu da pošalju pismo Skupštini sa predloženim kriterijumima koje je sastavilo više od 80 organizacija civilnog društva.

Mandat Povereniku je istakao u decembru 2018. godine, a proces za izbor novog još nije pokrenut.

CRTA je podsetila da su organizacije civilnog društva u nekoliko navrata upućivale zahteve nadležnom skupštinskom Odboru za kulturu i informisanje da odgovori da li je pokrenut postupak izbora Poverenika, ko su mogući kandidati, kao i da javno objavi biografije kandidata.

U saopštenju se navodi da ti odgovori predstavljaju minimum transparentnosti svakog izbornog procesa, dok su standardi otvorenosti i inkluzivnosti postupka za izbor Poverenika daleko viši u svim evropskim zemljama.   

Tagovi

Povezani tekstovi