Pokrivanje demokratije: protesti, policija i mediji

ki

Institut Knight univerziteta Kolumbija iz Sjedinjenih Američkih Država objavio je istraživanje o policijskoj represiji prema novinarima u SAD tokom prethodnih nekoliko turbulentnih godina koje su obeležili građanski protesti. Sastavni deo izveštaja o istraživanju su i preporuke usmerene prema institucijama za sprovođenje zakona, državnim zakonodavnim telima, novinarima, medijima i drugima.

 

Poslednjih godina, stotine novinara koji su izveštavali o mirnim protestima, javnim demonstracijama i aktima građanskih nemira u Sjedinjenim Državama su uhapšeni, fizički napadnuti ili na drugi način nasilno odvraćani od obavljanja svog posla od strane osoblja za sprovođenje zakona. Učestalost i intenzitet ovih incidenata su alarmantni, ugrožavajući slobodu štampe i podrivajući osnovna prava u srcu američke demokratije.

 

Kao viši gostujući saradnik Instituta Knight (the Knight First Amendment Institute) univerziteta Kolumbija, Džoel Sajmon je istraživao ovu ozbiljnu pretnju slobodi štampe. Svoje nalaze predstavlja u ovom izveštaju, dokumentujući namerno i agresivno targetiranje novinara od strane policije tokom demonstracija, ispitujući istorijski kontekst od ere građanskih prava do danas i istražujući izazove utvrđivanja ko je novinar u informacionom okruženju transformisanom tehnologijom.

 

Institut Knight je takođe proizveo kratak dokumentarac o ovim temama, koji će biti objavljen u jesen 2023.

 

 

Da bi zaštitio slobodu štampe i pravo na snimanje na budućim protestima, Institut Knight daje sledeće preporuke:

 

Državnim organima za sprovođenje zakona:

 

 • Zahtevajte od svih službenika koji su prisutni na mestu protesta da zaštite slobodu štampe, u skladu sa sledećim smernicama:
 • Tokom protesta, ako nije izdato naređenje o rasturanju demonstracija ili je stupio na snagu policijski čas: Policija ne bi trebalo da ometa bilo koga da fotografiše ili snima scene protesta ili policijske aktivnosti na neograničenim javnim površinama, ili bilo koga ko se bavi aktivnostima prikupljanja vesti, kao što je intervjuisanje drugih prisutnih na sceni, pod uslovom da se to lice ne bavi nezakonitom radnjom ili mešanjem u rad policije. Policija ne bi trebalo da koristi silu, uključujući i manje smrtonosno oružje, protiv bilo koga ko se bavi fotografisanjem ili snimanjem, niti bi trebalo da bude uhapšen osim ako nije prekršio zakon.
 • Na mestu protesta nakon što je izdata važeća naredba o rasturanju ili je stupila na snagu naredba o policijskom času: Policija treba da izuzme novinare od naredbi o rasturanju protesta ili policijskom času. U ovom specifičnom kontekstu, kada široj javnosti više nije dozvoljeno da ostane na mestu protesta, policija može da koristi indikatore kao što su akreditiv za štampu, prepoznatljiva odeća sa oznakom „PRESS“ ili profesionalna oprema za snimanje, kako bi usmeravala svoje odluke o tome ko je izuzet od naredbe. Kada je u nedoumici, policija treba da pretpostavi da je neko ko se čini da se bavi novinarstvom u stvari novinar.
 • Obezbediti stalnu obuku svim aktivnim službenicima o pravima novinara i demonstranata, uključujući i:
 • Pravo javnosti da evidentira policijske aktivnosti;
 • Obezbeđivanje pristupa medijima protestu;
 • Korišćenje vidljivih indikatora, kao što je ono što osoba nosi ili radi, kada se određuje ko se kvalifikuje kao novinar na protestu;
 • Ograničavanje ili ukidanje prakse kettlinga, ili masovnih neselektivnih hapšenja demonstranata;
 • Smernice za upotrebu sile za javne demonstracije, sa naglaskom na minimiziranju upotrebe sile (uključujući manje smrtonosno oružje) na protestima;
 • Procedure za dokumentovanje oduzimanja imovine tokom zakonitog hapšenja: Novinarska oprema za izveštavanje ne bi trebalo da bude zaplenjena osim u slučaju zakonitog hapšenja. O svakoj oduzetoj imovini treba sačiniti zapisnik i dati kopiju pojedincu. Oprema treba da se vrati osobi po puštanju iz pritvora, ili, ako je oprema potrebna kao dokaz, mora se pribaviti nalog.
 • Upoznati službenike sa medijima koji često izveštavaju o protestima u njihovoj patrolnoj zoni (uz razumevanje da spisak nije sveobuhvatan i da je podložan promenama).
 • Organizovati periodične sastanke sa lokalnim redakcijama i medijskim organizacijama kako bi se razgovaralo o odgovarajućim ulogama i odgovornostima policije i medija pre nego što se protesti održe.
 • Sprovesti interne istrage incidenata nedoličnog ponašanja koji uključuju medije na protestima.
 • Otkriti disciplinske mere preduzete protiv službenika umešanih u incidente sa nedoličnim ponašanjem (ili obezbediti ažurirane informacije o statusu slučaja).

 

Državnim zakonodavnim telima:

 

 • Kodificirati u zakon zahtev da policija mora aktivno da radi kako bi osigurala da novinari mogu nesmetano da rade na protestima.
 • Kodificirati u zakon izuzeće novinara od naredbi o policijskom času ili naredbi o rasturanju demonstracija datih na protestima.

 

Organizacijama novinske industrije i profesionalnim udruženjima:

 

 • Voditi inkluzivni proces akreditacije dajući propusnice za štampu svima koji su angažovani u prikupljanju vesti i koji žele da ih dobiju, uključujući kontakt sa slobodnim novinarima i netradicionalnim novinarima.
 • Ponuditi obuku o tome kako pokrivati proteste.
 • Ponuditi policijsku obuku o tome kako održati slobodu štampe i pravo na snimanje na protestima.
 • Sastati se sa državnim organima za sprovođenje zakona sa kojima će članovi verovatno komunicirati, uspostavljajući dijalog između medija i policije.
 • Udružiti se sa pravnim posmatračima kako bi se obezbedio bolji nadzor nad ponašanjem policije na protestima.
 • Pomoći pojedinim novinarima koji podnose građanske tužbe protiv policije u odbrani njihovih prava iz Prvog amandmana.

 

Urednicima izdanja/redakcija:

 

 • Organizovati periodične sastanke sa lokalnim organima za sprovođenje zakona kako bi se razgovaralo o odgovarajućim ulogama i odgovornostima medija i policije na protestima.
 • Olakšati nabavku propusnica za štampu za novinare, uključujući i slobodnjake, koji žele da ih dobiju izdavanjem sopstvenih ili povezivanjem sa organizacijama iz novinske industrije.

 

Novinarima koji prate proteste:

 • Pregledajte smernice grupa za zastupanje medija o vašim pravima i kako da se zaštitite dok izveštavate o protestima.

 

Ministarstvu pravde:

 • Završiti postojeće istrage o maltretiranju novinara na protestima i objaviti nalaze.
 • Tamo gde se iznose verodostojne tvrdnje o maltretiranju novinara na protestima, otvoriti nove istrage po uzoru ili praksi.

 

Tekst preveden sa portala Instituta Knight.

Tagovi

Povezani tekstovi