Postanite član Fonda NUNS

Ciljevi Fonda su:

finansijska podrška i pomoć
novinarima i medijima kroz donacije i finansijsku pomoć;

edukacija i obuka novinara, kroz
organizovanje seminara, okruglih stolova, radionica;

pružanje stručne pomoći
novinarima i medijima;

unapređenje profesionalnog i
nezavisnog novinarstva;

saradnja sa državnim organima,
domaćim i međunarodnim organizacijama i 
ustanovama koje se bave zaštitom slobodnog i nezavisnog novinarstva;

stručna, nematerijalna i
materijalna pomoć novinarima i medijima.

Fond će svojim članovima pomagati
donacijama, beskamatnim pozajmicama, zajmovima sa povlašćenom kamatom (preko
partnerske banke Banke Inteza), povoljnim kreditima partnerske banke Banke
Inteza u saradnji sa Fondom, i na druge načine u skladu sa poslovnom politikom
i ciljevima Fonda. Fondom rukovodi Upravni odbor, sastavljen od predstavnika
osnivača (NUNS), u skladu sa Pravilima i Obavezujućim instrukcijama Fonda.

Član Fonda može biti novinar
pojedinac ili redakcija-medij. Preduslov za učlanjenje u Fond je prihvatanje i
poštovanje Kodeksa novinara Srbije.

Uslov za novinara je da je član
NUNS-a, bez obzira na to da li radi u privatnom ili državnom mediju. Uz zahtev za
učlanjenje na posebnom obrascu Fonda, novinar prilaže fotokopiju važeće članske
legitimacije NUNS-a (original na uvid) i dokaz o uplati članarine (500,00
dinara godišnje).

Novinarska redakcija – medij može
postati član Fonda isključivo ako je u privatnom vlasništvu. Redakcija – medij
uz zahtev za učlanjenje na posebnom obrascu Fonda, prilaže fotokopiju izvoda
nadležnog organa o registraciji redakcije (original na uvid),  i dokaz o uplati članarine (500 evra u dinarskoj
protivrednosti).

 U Kancelariji Fonda dva puta sedmično –
utorkom i petkom u terminu od 12,00 do 16,00 sati, (NUNS, Beograd, Resavska 28,
II sprat), dežuraće Lidija Cenić. Informacije o proceduri učlanjenja i
podnošenja molbi za pomoć mogu se dobiti putem telefona 011/334 38 92, ili
putem e-maila [email protected].

Tagovi

Povezani tekstovi