Postupanje državnih organa u slučajevima sa elementima korupcije

Transparentnost Srbija pratila je postupanje nadležnih organa u slučajevima u kojima je postojala sumnja na korupciju, a koje su pokrenuli mediji, nevladine organizacije, nezavisni državni organi.

Na konferenciji za novinare predstavićemo:

– kako su tužilaštva reagovala u 15 posmatranih slučajeva i kada ih je Transparentnost Srbija pozivala da pokrenu postupak ili tražila obrazloženje za odbacivanje krivičnih prijava;

– kako su drugi državni organi reagovali i postupali u 28 slučajeva u kojima je ukazivano na nepravilnosti, kada su im traženi podaci koji bi mogli da razotkriju nepravilnosti ili kada su im dostavljane konkretne inicijative za postupanje;

– statističke i kvalitativne podatke o postupanju organa gonjenja u borbi protiv korupcije – koja krivična dela korupcije se najčešće gone, do kakvih promena je dovelo uspostavljanje posebnih odeljenja za gonjenje korupcije, u kojoj meri su javnosti dostupni podaci o gonjenju korupcije i šta nedostaje. Takođe, biće predstavljene kljucne aktivnosti koje Srbija treba da preduzme u gonjenju korupcije da bi ostvarila standarde iz akcionog plana za poglavlje 23 EU.

Konferencija za novinare
OrganizacijeTransparentnost Srbija

Uvodna reč:

Podaci o gonjenju korupcije i predlozi za reforme:

Postupanje u konretnim slučajevima:

Tagovi

Povezani tekstovi