Poziv na trening za novinare i novinarke o digitalnoj bezbednosti

marija

Koje veštine možete unaprediti na ovom treningu:

  • kako da se nosite sa pretnjama u digitalnom prostoru;
  • zaštita poverljive komunikacije;
  • zaštita od tehničkih napada;
  • zaštita podataka o ličnosti;

Trening traje jedan radni dan i biće održan 6. septembara 2019. godine.

 

Kome je trening namenjen?

Trening je namenjen novinarima i novinarkama svih vrsta medija koji profesionalno obavljaju svoj posao, poštuju etičke standarde u izveštavanju i spremni su da unaprede svoje profesionalne veštine i usvoje nova znanja i alate.

Prijava treba da sadrži CV – informacije o formalnom i neformalnom obrazovanju i profesionalnom iskustvu.

 

Predavači i treneri:

Danilo Krivokapić, direktor Share fondacije

Bojan Perkov, istraživač Share fondacije

Marija Vukasović, istraživačica i pravnica u Nezavisnom udruženju novinara Srbije.

Biografije predavača možete videti ispod poziva. 

Mesto održavanja treninga: Beograd

Prijavljivanje: Prijave se mogu dostaviti putem e-maila na adresu: [email protected]. Rok za dostavljanje prijava je 27. avgust 2019. godine

Troškovi prevoza i ishrane tokom treninga su obezbeđeni od strane organizatora. Više informacija o konkursu možete dobiti na telefon: 011/33 43 255.

[box align=’box-left’ id=’15684′]

Marija Babić – Istraživačica/pravnica, rođena 1987. godine u Beogradu. U NUNS-u je od 2016. godine angažovana kao istraživač na projektu Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zagovaranje medijskih sloboda i bezbednosti novinara, i kao pravna savetnica. Autorka je tri istraživanja na temu slobode medija i bezbednosti novinara (Indikatori za nivo slobode medija i bezbednosti novinara 2016. 2017 i 2018), zatim publikacije Mediji i policija na Zapadnom Balkanu (2017) kao i jedna od autorki Godišnjih hronika napada i pritisaka na novinare koje je NUNS izdao u poslednje tri godine. Članica je Stalne radne grupe za podizanje nivoa bezbednosti novinara. Svoj pripravniči staž u trajanju od dve godine odradila je u Prvom osnovnom sudu u Beogradu (od novembar 2013. do novembar 2015.godine).

[box align=’box-left’ id=’15687′]

Danilo Krivokapić – direktor SHARE Fondacije, pravnik sa ekspertizom u oblastima zaštite podataka o ličnosti i informacione bezbednosti. Danilov profesionalni fokus uključuje usklađivanje pravnog okvira sa novim standardima u oblasti zaštite podataka o ličnosti, uticaj biznis modela zasnovanih na obradi ličnih podataka na privatnost, korporativne politike privatnosti, kao i pravne aspekte informacione bezbednosti i sajber-kriminala. Položio je pravosudni ispit 2015. godine i priključio se SHARE Fondaciji. Od tada je vodio brojne projekte i objavio više publikacija SHARE Fondacije na teme zaštite podataka o ličnosti i informacione bezbednosti. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010. godine.

[box align=’box-left’ id=’15690′]

Bojan Perkov – istraživač u SHARE Fondaciji, njegova interesovanja i oblasti rada su sloboda izražavanja, onlajn/digitalni mediji i odgovornost za sadrţaje na internetu, kao i sva druga pitanja u vezi sa izražavanjem na internetu, kao što su govor mržnje, neutralnost mreže, cenzura tehničkim i pravnim sredstvima, itd. Radom u SHARE Fondaciji stekao je i znanja u oblastima zaštite podataka o ličnosti i informacione bezbednosti, pre svega u domenu zaštite novinara i njihovih izvora. Bojan je diplomirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, najpre na osnovnim akademskim studijama novinarstva, a zatim i na master studijama komunikologije. 

 

[box align=’box-center’ id=’15694′] 

Trening se izvodi u okviru projekta Slobodan i bezbedan novinar = informisani građani. Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

 


Tagovi

Povezani tekstovi