Pravi zbrku i ruši sporazume

Plan raspodele radiofrekvencija praktično je osnovni dokument koji služi za izdavanje dozvole za emitovanje televizijskog i radio programa. Prema članu 6 stav 1. tačka 3 Zakona o telekomunikacijama, Ministarstvo za kapitalne investicije donosi plan raspodele radiofrekvencija, na predlog Republičke agencije za telekomunikacije – RATEL-a. I u članu 63 stav 2 i 3 navedenog Zakona određeno je da se planovi raspodele utvrđuju na osnovu plana namene i plana razvoja radiokomunikacija na nivou delatnosti, koji je sastavni deo Strategije razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji, a uzimajući u obzir zahteve korisnika. Dalje piše da planove raspodele donosi Ministarstvo, na predlog RATEL-a, u skladu sa ovim zakonom i odgovarajućim međunarodnim sporazumima koji obavezuju Republiku Srbiju. Međutim, plan raspodele radiofrekvencija ministar Velimir Ilić je doneo 30. januara 2006. godine, iako isti nije predložio RATEL, jer je samo mesec dana ranije počeo da radi.


Obaveze naše zemlje proizilaze iz Ustava i Konvencije Međunarodnog saveza za telekomunikacije. Međunarodne konferencije se sazivaju za izradu planova raspodele frekvencija za pojedine službe u frekvencijskim opsezima. Za radiodifuznu službu održane su dve regionalne konferencije i to za korišćenje frekvencija za televizijske kanale u Štokholmu 1961. godine i za FM radio u Ženevi 1984. godine. SR Jugoslavija je sporazume, postignute u ovim gradovima, ratifikovala i obavezala se da neće puštati u rad nove radio stanice, izuzev ako su ispunjeni uslovi koji su dati u navedenim sporazumima. Ovo se odnosi i na Republiku Srbiju. Međutim, u planu raspodele radiofrekvencija nisu dati podaci koje frekvencije i lokacije nisu koordinirane sa susednim zemljama. Takođe, nisu dati podaci koje frekvencije i lokacije pripadaju kojoj mreži za nacionalnu pokrajinsku i regionalnu pokrivenost.


Inače, u ovom planu ministar Ilić je odredio rok za korišćenje TV kanala od 61. do 69. i to do 1. januara 2010. godine, iako je to u planu namene radiofrekvencijskog spektra (plan namene nije donet u skladu sa zakonom) određeno da tu odluku donosi Vlada Republike Srbije, koja obezbeđuje novac za nabavku opreme za Vojsku SCG. A vlada ovu odluku još nije donela.


Tihomir Živanović-Milan Lađević, nastavlja se

Tagovi

Povezani tekstovi