Pravna i psihološka podrška za novinare u Srbiji

slika: canva
slika: canva

Naziv projekta: Pravna i psihološka podrška za novinare u Srbiji

Donator: Civil Rights Defenders

Period realizacije: 1.5.2024 – 31.12.2024.

Uloga NUNS-a: nosilac projekta 

Partneri na projektu: /

Budžet: 250.000 SEK

Ovaj projekat omogućava NUNS-u da obezbedi besplatnu pravnu i psihološku novinarima i medijima pod rizikom u Srbiji. Cilj projekta je poboljšanje medijskih sloboda i slobode izražavanja u Srbiji. 

 

Glavne aktivnosti: 

 

  1. NUNS angažuje advokata specijalizovanog za medijsko pravo i bezbednost novinara. Advokat, koji ima istorijat odlične saradnje sa NUNS-om, će zastupati naše ciljne grupe: članove NUNS-a – novinare i medije koji izveštavaju u javnom interesu, ali najčešće oni sami i njihove medijske organizacije nisu u poziciji da finansiraju odbranu.  
  2. NUNS angažuje domaću organizaciju International Aid Network (IAN) koja okuplja psihologe i psihoterapeute (i ima istorijat odlične saradnje sa NUNS-om) da pruži individualne i grupne psihoterapeutske sesije novinarima (bez obzira na to da li su članovi NUNS-a). Misija IAN-a je podrška onima koji su doživeli kršenja ljudskih prava, kao i marginalizovanim i ranjivim grupama, u cilju razvijanja ličnih potencijala za pristojan život u miru.   

Tagovi

Povezani tekstovi