Predlog izmena dati u javnu raspravu

Vršilac dužnosti šefa Misije OEBS-a Daglas Vejk ukazao je na to da je posebno problematičan način na koji su za usvajanje predložene izmene Zakona o radiodifuziji, bez neophodnih konsultacija i stručne analize domaćih i međunarodnih institucija.
Vejk je podsetio da je Misija OEBS-a već naglašavala potrebu konsultacija u komentarima Republičkoj radiodifuznoj agenciji (RRA), Ministarstvu kulture i Odboru za kulturu i informisanje od 30. marta. U te konsultacije bi, između ostalih, trebalo da bude uključena i Agencija za telekomunikacije, naveo je zvaničnik OEBS-a. Vejk je dodao da je Misija OEBS-a, nadležna da pomogne i posavetuje vlasti i medije u Srbiji o pitanjima u oblasti radiodifuzije, želela da uoči glasanja o predloženim izmenama u parlamentu, zakazanog po hitnom postupku, ponovi da je žurba u tom procesu neodgovarajuća. „Misija smatra da je regulacija radiodifuznog spektra u Srbiji od ogromnog značaja. Nadam se da će skupština pažljivo razmotriti novu regulativu u toj oblasti i usvojiti je u skladu s međunarodno priznatom procedurom, dozvoljavajući široku javnu raspravu“, naveo je Vejk.


O. D.

Tagovi

Povezani tekstovi