Predstavljen Nacrt pravne analize položaja REM

U anketi koja je sprovedena za potrebe ove analize dominirale su negativne ocene. Dominantno viđenje je da regulatorni okvir ne pruža garancije nezavisnosti i da pritisci na REM postoje, navedeno je u analizi. REM se u monitoringu predizborne kampanje pasivizirao, reaguje isključivo po prijavama, a odluke uglavnom donosi u vezi sa predizbornim oglasnim porukama, ali ne i povodom uočenih povreda ravnopravnosti u programima, ocenili su eksperti koji su radili analizu.

U preporukama sačinjenim na osnovu analize navedeno je da treba „izmestiti REM iz sistema propisa koji uređuju državnu upravu“, budući da to telo nije nosilac javnih ovlašćenja nego „sui generis telo“ koje ima važnu regulatornu funkciju i mora biti nezavisno. Neophodno je smanjiti uticaj Zakonodavnog odbora na izbor članova Saveta REM-a, a razmisliti i o tome da ovlašćeni predlagači ne budu nadležni odbori zakonodavne vlasti.

U preporukama iz ove analize je, takođe, navedeno da je neophodno da „REM poboljša transparentnost u svom radu“ i da bude otvoren za kontrolu javnosti i podložan kritici. Ocenjeno je de je potrebno „jasno i izričito urediti zakonom nadležnosti REM-a tokom predizborne kampanje“ i propisati koja pitanja u vezi sa predizbornom kampanjom i političkim oglašavanjem to telo mora razraditi podzakonskim aktima. Na analizi su radili advokati Miloš Stojković i Stevan Pajović i pravni savetnik Ljubiša Kuvekalović.

Stojković je govoreći o položaju REM-a kroz normativnu analizu rekao da se može zaključiti da implementacija pravne regulative ne postoji.

Kuvekalović je ocenio da se nadzor REM-a može porediti sa inspekcijskim iako to u zakonima eksplicitno nije navedeno, a Pajović je naveo da se sistem prekršajnih sankcija nije pokazao kao efikasan i da regulator nema ujednačenu praksu u izricanju mera.

Nacrt pravne analize položaja regulatornog tela za elektronske medije je realizovan uz pomoć Misije OEBS i Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), a završetak rada na ovom dokumentu je planiran za maj ove godine.

Tagovi

Povezani tekstovi