Priboj: Raspisan konkurs za projektno finansiranje medija

priboj

[box align=’box-center’ id=’7150′]

Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Priboj u 2015. godini

Predmet konkursa je izbor projekata iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Priboj, putem štampanih, radio, televizijskih i elektronskih medija, koji će biti sufinansirani sredstvima iz budžeta Opštine Priboj za 2015.godinu u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 dinara.
Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja se raspisuje za projekte:
1) proizvodnje medijskih sadržaja

Predmet konkursa je oblikovan u 3 Lota (kategorije):
1) Javno informisanje putem štampe;
2) Javno informisanje putem radija;
3) Javno informisanje putem televizijskih i elektronskih medija.

Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekata u 2015.godini.
Projekti koji se predlažu treba da su namenjeni javnom informisanju stanovnika opštine Priboj o zbivanjima na lokalnom nivou, odnosno o radu organa Opštine Priboj kao lokalne samouprave, o zbivanjima u obrazovanju, o zdravlju ljudi, kulturi, umetničkom stvaralaštvu sportu, turizmu, poljoprivredi, privredi, preduzetništvu, o ljudskim pravima, zaštiti životne sredine, zaštiti dece i omladine, fizičkoj kulturi, o razvoju demokratije, unapređivanju pravne i socijalne države, informisanju osoba sa invaliditetom i manjinskih grupa.
Prijava sa dokumentacijom se podnosi u 1 primerku putem pisarnice Opštinske uprave Opštine Priboj , 12.januar br. 108, 31330 Priboj, ili putem pošte, preporučenom pošiljkom sa svom potrebnom dokumentacijom na istu adresu sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Opština Priboj obaveštava novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u komisiji da dostave predlog za članove komisije.
Rok za dostavljanje predloga za članove komisije je 13.04.2015. godine.
Javni poziv je objavljen na zvaničnoj stranici Opštine Priboj www.priboj.rs i u dnevnom listu DANAS.
Javni poziv možete preuzeti ovde.

Obrazac 1.1 preuzmite ovde.
Obrazac 1.2 preuzmite ovde.
www.opstina priboj.rs

Tagovi

Povezani tekstovi