Prigovori emitera još nisu stigli

Međutim, u protekle tri sedmice nijedan od emitera koji nisu prošli na konkursu nije uputio prigovor Savetu RRA, kažu u stručnoj službi te agencije. To ne znači da se niko od emitera koji su ovom prilikom ostali bez dozvole i neće žaliti.


Po Zakonu o radio-difuziji, kandidati koji su odbijeni na konkursu imaju pravo da u roku od 15 dana od dobijanja rešenja upute prigovor Savetu RRA. Kako se ova komunikacija odvija preko pošte, u RRA kažu da zakonski rok nije istekao, a računa se od momenta kada emiteri dobiju obrazloženje zašto su odbijeni.


Ukoliko prigovora bude Savet ima 30 dana da odgovori na zamerke emitera. Na konkurs za beogradske RTV dozvole nisu prošle dve TV i više od 20 radio-stanica.


M.P.

Tagovi

Povezani tekstovi