Priručnik za bezbednost novinara

OSCE

Priručnik za bezbednost novinara predstavlja nacionalne instrumente i inicijative iz celog regiona OEBS-a i čini ih dostupnim zainteresovanim stranama. To je praktičan instrument za prikazivanje postojećih mera za bezbednost novinara iz celog regiona OEBS-a i na taj način podstaći dalje delovanje. Priručnik je rezultat rada sprovedenog u okviru OEBS-ovog RFoM projekta o bezbednosti novinara | OEBS i nadovezuje se na dugogodišnje obaveze OEBS-a. On pruža pristupačan i jednostavan skup alata za usmeravanje ne samo država učesnica, već i medija, novinara i civilnog društva o tome kako da sprovedu relevantne obaveze OEBS-a i eventualno razviju nacionalne akcione planove za bezbednost novinara.

 

Usvajanjem Odluke Ministarskog saveta OEBS-a 3/18 o bezbednosti novinara 2018. godine, države članice su se obavezale da će svoje zakone, politike i prakse koje se odnose na slobodu medija u potpunosti uskladiti sa svojim međunarodnim obavezama i obavezama OEBS-a i promovisati okruženje za novinare gde mogu da obavljaju svoj posao samostalno i bez nepotrebnog mešanja. Nacionalni instrumenti i inicijative uključene u ovaj set alata uzimaju u obzir postojeće politike i mere u državama članicama OEBS-a za promovisanje i obezbeđivanje bezbednosti novinara, sa pristupom koji je okrenut budućnosti, uzimajući u obzir moguća poboljšanja i postojeće nedostatke.

 

Paket alata će se redovno ažurirati kako bi uključio nova dešavanja i mere koje su usvojile države članice OEBS-a u vezi sa bezbednošću novinara. Kancelarija RFoM planira različite aktivnosti kako bi alate upoznali relevantni akterim, uključujući medije, novinare i državne organe (uključujući policiju, pravosuđe, tužilaštvo, itd.) širom regiona OEBS-a. Ovo će, između ostalog, biti urađeno u partnerstvu sa terenskim operacijama i njihovim mrežama, kao i sa drugim ključnim partnerima OEBS-ove RFoM, kao što su UNESCO, Savet Evrope i druge međunarodne ili regionalne organizacije i civilno društvo.

 

Priručnik možete pronaći ovde.

 

Izvor: EFJ

Tagovi

Povezani tekstovi