Radio Stara Pazova bez glavnog urednika

To je rezultat kadrovskih promena, jer je nova lokalna vlast predvođena DS, razrešila sve dosadašnje direktrore, upravne i nadzorne odbore u javnim preduzećima i ustanovama, a umesto njih imenovala nove iz redova koalicionih ortaka. Prema paktu o interesnim zonama i nemešanju u interna funkcionerska imenovanja, rukovodeć a mesta u opštinskom javnom servisu su podeljena između dva najbliža koaliciona ortaka: direkotra daje DS, a glavnog i odgovornog urednika GG „Preporod” koju čine preduzetnici iz Stare i Nove Pazove. Pošto se po statutu ove medijske kuće direktor postavlja na osnovu konkursa, skupštinska većina je 14. jula imenovala samo vršioca dužnosti direktora na period od godinu dana, tonca Milana Krstović a. Razrešena direktrorka Branka Rodić je bila istovremeno i glavni i odgovorni urednik, a Krstović je rešenjem postavljen samo za v. d. direktora. Tako je radio Stara Pazova za sada bez glavnog i odgovornog urednika, pa njegovu funkciju nezakonito obavlja direktor, pošto je dosadaš njoj urednici oduzeto ovlašćenje.


B.R.

Tagovi

Povezani tekstovi