Redovna izborna Skupština NUNS-a biće održana 19. aprila

REDOVNU IZBORNU SKUPŠTINU NUNS-a  


koja će se održati  u subotu 19. aprila 2008. godine, u 11.00 sati, u Medija centru


(Milentija Popovića 9, Sava Centar, Beograd) sa sledećim Dnevnim redom:


 1. Predstavljanje izveštaja o radu NUNS-a u mandatu 2006-2008


2. Glasanje za izbor rukovodstva NUNS-a u mandatu 2008 -2010


3. Rasprava o izveštaju o radu NUNS-a u madatu 2006 – 2008


4. Razno


Prema Statutu NUNS-a, svi članovi imaju mogućnost da predlažu i budu predloženi kao kandidati za organe NUNS-a. Broj predloga nije ograničen, a oni kandidati koji dobiju najviše glasova biće izabrani u Izvršni odbor (deset članova), Nadzorni odbor (pet članova), Sud časti (pet članova) i Komisiju za prijem novih članova (pet članova). Isti kandidat ne može biti predlagan za dva organa NUNS- a istovremeno.


Molimo Vas da predloge za izbor novog rukovodstva NUNS-a šaljete na mejl  [email protected]  ili poštom na adresu: Resavska 28, II sprat, 11000 Beograd. Ukoliko predloge šaljete poštom, prispeće proverite telefonom. U slučaju da šaljete mejlom, dobićete odgovor o prijemu.


Napominjemo da će članovima NUNS-a koji nisu iz Beograda za dolazak na Skupštinu biti isplaćeni putni troškovi u visini cene autobuske karte. Molimo Vas da kartu sačuvate.


 Beograd, 24. 03. 2008. godine 


Predsednik NUNS-a
Nadežda Gaće                                  


Napomena: Članovi NUNS-a koji još nisu platili članarinu za 2008. godinu moći će to da učine na dan održavanja Skupštine. Članarina iznosi 1000 dinara, a za izdavanje nove članske karte neophodna je i jedna fotografija veličine one za ličnu kartu (može i iz stare članske), kao i broj lične karte. Za obnovu članarine ne uzima se u obzir to da li je ista  plaćena za prošlu godinu.

Tagovi

Povezani tekstovi