Revizori u Pinku i Košavi

Da li u činjenici da je TV Pink dala pozajmicu konkurentskoj TV Košavi, sem prijateljstva vlasnika i solidarnosti, možda postoji i nedozvoljena medijska koncentracija ili neke druge nezakonitosti, kao i da li Košava može samostalno da opstane bez potpore Pinka, neka su od pitanja na koje se odgovori očekuju u narednih mesec dana. Članovi Saveta Republičke radiodifuzne agencije posle jučerašnjeg razgovora s predstavnicima pomenute dve stanice saglasili su se da dokumentaciju koja se odnosi na vlasničku strukturu i međusobne odnose ovih televizija pregleda i oceni nezavisna revizorska kuća koja te poslove obavlja za RRA.


Jučerašnji sastanak je nastavak letošnje priče kada je javnost, s nekoliko meseci zakašnjenja, saznala da je novac za obavezni depozit na konkursu za dodelu dozvola Košavi pozajmila televizija Pink. Ova neuobičajena saradnja među direktnim rivalima, i to poslednjeg dana konkursa, izazvala je mnogo sumnji. Prozvani akteri sve su objašnjavali međusobnim prijateljstvom, solidarnošću pred najezdom stranih emitera i tvrdnjom da to zakon ne zabranjuje. Dileme su podstakli i komentari nekih članova Saveta RRA koji su tvrdili – da su blagovremeno znali za pozajmicu, pitanje je kako bi glasali pri raspodeli dozvola.


I juče je Željko Mitrović, vlasnik Pinka, ponovio da je to uobičajena legalna transakcija, da njegova kuća ima saradnju sa brojnim emiterima i da je Košava već izmirila dug. Rekao je da pomaže i one sa kojima nije u prijateljskim vezama, pa je nedavno priskočila u tehničku pomoć i TV B 92, što je za njega normalno.


Borivoj Pajović, jedan od suvlasnika Košave, ponovio je više puta da je „vlasnik Pinka imao žestoku moralnu obavezu” da im pomenuti novac pozajmi, jer su svojevremeno i oni njemu pozajmili milion i po maraka beskamatno. Kad su zatražili pozajmicu već su imali komercijalne ugovore u vrednosti većoj od četiri miliona evra i znali su da će se oni brzo realizovati pa će i pomenuti dug vratiti. Drugih motiva za pozajmicu nema. Čudi ga, kako reče, stalna prozivka stanice u kojoj je „finansijska situacija danas takva da smo za mesec dana obezbedili iznose veće od 4,2 miliona evra ”. Iako su u konkursnoj dokumentaciji naveli da će za osam godina uložiti 32,5 miliona evra, već u prvoj godini su obezbedili više od šest miliona evra, višestruko povećali broj zaposlenih, a za „mesec dana gledanost je povećana pet šest puta”.


Navodeći da ima brojne ugovore, Pajović kaže da to ne treba da čudi, jer ima deceniju iskustva u medijima (bio je suosnivač „Blica”), pa partneri imaju poverenje u njega. Tokom razgovora predstavnici dve televizijske kuće čudili su se radoznalosti javnosti u vezi sa ovim slučajem, dok su članovi Saveta objašnjavali da je tako nešto sasvim razumljivo.


– Možete li da pružite dokaze da je Košava u stanju da podrži projekat koji je na konkursu prijavila? Da li Pink izdržava Košavu? Ako je tako, onda zbog nedozvoljene medijske koncentracije, ta dozvola mora biti povučena – rekao je Aleksandar Vasić, člana Savet, koji je podsetio da je pozajmica data poslednjeg, šezdesetog dana konkursa i tako je stvoreno uverenje u javnosti da je dozvolu dobio neko ko nije u stanju da pokrije investiciju.


Iako su za ovaj aranžman, koji po zakonu nije zabranjen, saznali kada je konkurs uveliko bio završen, dr Nenad Cekić, predsednik Saveta RRA, nije siguran kako bi taj podatak uticao na ishod glasanja, jer su u pitanju ljudi koji glasaju po savesti, a ne kompjuteri. Činjenica da je pozajmica obelodanjena naknadno, pitanje zašto novac nije pozajmljen od banke i niz drugih pitanja izazivaju, s pravom, pažnju javnosti, pa i nedoumicu da li će Pink da izdržava Košavu ili na taj način obezbeđuje rezervne frekvencije. Nije čudno što ljudi to pitaju, napomenuo je Cekić, a naša obaveza je da to raščistimo.


M. Petrić


 

Tagovi

Povezani tekstovi