Rok produžen godinu dana

Mediji čiji su osnivači Republika, pokrajina, grad ili opština, a još nisu privatizovani, neće biti likvidirani jer je Vlada predložila parlamentu da produži rok za njihovu privatizaciju još za godinu dana, izjavio je rukovodilac projekta za privatizaciju medija u Agenciji za privatizaciju Dragan Bosiljkić. Agencija, uz podršku OEBS-a i u dogovoru s Ministarstvom kulture, uveliko radi na kompletiranju spiska štampanih i elektronskih medija, kazao je on, podsetivši da u Srbiji ne postoji zvaničan državni registar medija.

Agencija je, zbog toga, od lokalnih samouprava zatražila informaciju o tome koji mediji rade na njihovoj teritoriji. Kada ta lista bude kompletirana, u skladu sa Zakonom o privatizaciji, saglasnost za privatizaciju medija u državnoj svojini daće Vlada Srbije, rečeno je na tribini. Nakon dobijanja te saglasanosti, za 10 do 15 dana Ministarstvo za privredu pokrenuće proces privatizacije štampanih medija. Za privatizaciju elektronskih medija, kako je rečeno, neophodno je da Ministarstvo kulture donese novo uputstvo o privatizaciji, čiji je nacrt uradila Agencija za privatizaciju, u saradnji sa ANEM-om i OEBS-om. Inicijativu za privatizaciju elektronskih medija moći će da pokrenu Ministarstvo privrede, zainteresovani kupac ili UO preduzeća, odnosno konzorcijum radnika. Posle pokretanja postupka privatizacije,

Ministarstvo privrede tražiće mišljenje lokalne samouprave, koje nije obavezujuće. Uslov za početak privatizacije je da mediji budu nosioci pravnog subjektiviteta, što mnogi lokalni mediji nisu, jer rade u okviru ustanova drugih delatnosti, upozorili su učesnici „okruglog stola“ i ukazali da je Agencija za privatizaciju uputila Ministarstvu kulture predlog da opštinama naloži razdvajanje štampanih i elektronskih medija i medija od drugih ustanova. Privatizacija lokalnih medija biće obavljena u skladu sa Zakonom o privatizaciji i to kao aukcijska privatizacija MSP.

Tanjug

Tagovi

Povezani tekstovi