RTL je eliminisan protivzakonito

 Član 41 Zakona o radiodifuziji koncipiran je tako da nije jasno definisan pravni odnos, već se može odrediti prema stavu onoga koji tumači zakon. Što se tiče osnivanja preduzeća, naš zakon propisuje da firmu može da osnuje bilo koje pravno ili fizičko lice iz Srbije ili inostranstva. Takvo preduzeće tretira se kao domaće u zemlji u kojoj je osnovano, a ono može biti i akcionarsko društvo gde nisu uopšte poznati vlasnici akcija – ističe za „Blic“ advokat Sava Anđelković.

Sa njim je saglasan i ekonomista Milan Kovačević, stručnjak za starana ulaganja.


– Sva preduzeća koja su ovde osnovana domaća su preduzeća, bez obzira na to da li su njihovi vlasnici stranci. RTL je na konkursu za nacionalnu frekvenciju nastupio u potpunosti po zakonu, sa 49 odsto stranog i 51 odsto domaćeg kapitala koji pripada kompanijama osnovanim u Srbiji – ističe Kovačević.


U slučaju RTL-a, da podsetimo, sporan je član 41 Zakona o radiodifuziji, po kome na konkursu mogu učestvovati kompanije sa maksimalno 49 odsto stranog kapitala. U konzorcijumu sa kojim je nastupila ova evropska televizija nalaze se „HVB banka“, „Pharma Swiss“, „Mali kolektiv ETB“ i „Atals sistem“. Iako su sve osnovane u Srbiji, navodno je sporno njihovo inostrano poreklo.


M. Jeveričić

Tagovi

Povezani tekstovi