Rusija: EFJ i IFJ osuđuju suspenziju i zahtev za likvidacijom nezavisnog Ruskog sindikata JMWU

IFJ EFJ

Evropska i međunarodna federacija novinara (EFJ-IFJ) osudile su poteze ruskih vlasti da ugase Sindikat novinara i medijskih radnika (JMVU). EFJ i IFJ apeluju na ruske vlasti da odustanu od tužbe protiv JMWU i da okončaju obračun sa nezavisnim novinarima i medijima u Rusiji.

Moskovski gradski sud je 5. jula obavestio JMWU da je moskovski tužilac podneo tužbu za likvidaciju sindikata novinara. U očekivanju presude, sud je 4. jula odlučio da naredi obustavu aktivnosti sindikata. Prethodno ročište zakazano je za 13. jul.

 

JMWU je 13. maja obavešten o odluci moskovskog gradskog tužioca od 11. maja kojom je naložena sudska istraga protiv sindikata novinara. Zamenik moskovskog tužioca, Sergej Savenkov, zahtevao je da mu se dostave brojni dokumenti, uključujući predloge skupština JMWU, zapisnike sa sastanaka izvršnog odbora JMWU, detalje o računima organizacije, kao i detalje o skupovima, seminarima, okruglim stolovima, obukama i prezentacijama, ali i pune informacije o publikacijama u medijima i na internetu, tekstove radio i TV govora predstavnika organizacije – sve do 16. maja.

 

U svom pismu odgovora, kopredsedavajući JMWU Igor Jasin, s obzirom na veliki obim traženih dokumenata i vremensko ograničenje od samo jednog radnog dana za njihovo prikupljanje, zatražio je „razuman rok“ za ispunjavanje ovog zahteva. U danima koji su usledili, predstavnici sindikata su tužilaštvu u više navrata dostavljali dodatnu dokumentaciju.

 

Predstavnike sindikata je 26. maja pozvao šef tužilaštva zadužen za nadzor nad sprovođenjem zakona o saveznoj bezbednosti, međunacionalnim odnosima i borbi protiv ekstremizma i terorizma, Dmitrij Stupkin, da „daju objašnjenja” o njihovom aktivnosti.

 

Kopredsedavajuću JMWU Sofiju Rusovu intervjuisala su 27. maja dva tužioca. Pitanja su se ticala kako aktivnosti sindikata, postojanja regionalnih ogranaka i njihovog broja, budžeta sindikata i redovnosti plaćanja članarine, tako i same ličnosti i aktivnosti Rusove. Posebna pažnja posvećena je veb stranici JMWU. Nisu postavljena konkretna pitanja o antiratnim publikacijama.

Zvanični rok za sudsku inspekciju je istekao 16. juna, ali JMWU nije obavešten o njenim rezultatima.

 

Moskovski gradski sud je 5. jula poslao sindikatu dva dokumenta: odluku od 16. juna u korist zahteva tužioca za raspuštanje sindikata i odluku od 4. jula o uvođenju preventivnih mera protiv sindikata u vidu suspenzija njegovih aktivnosti.

 

U dokumentima suda se takođe navodi da je protiv JMWU pokrenut upravni postupak „u vezi sa objavljivanjem na zvaničnom sajtu organizacije lažnih informacija o toku specijalne vojne operacije za zaštitu samoproglašenih republika Donjeck i Lugansk, sa namerom da diskredituje upotrebu ruskih oružanih snaga za zaštitu interesa Ruske Federacije i njenih građana i održavanje međunarodnog mira i bezbednosti“. Ovaj član predviđa kaznu do 200.000 rubalja (3.100 evra) za lidere organizacije i do pola miliona rubalja (7.700 evra) za samu organizaciju.

 

U presudi suda se zaključuje da „delovanje sindikata dovodi do kršenja ljudskih i građanskih prava i sloboda i šteti javnom redu, javnoj bezbednosti, društvu i državi“.

 

Predstavnicima JMWU nije bilo dozvoljeno da vide sudske spise. Prethodno ročište o likvidaciji JMWU zakazano je za 13. jul u 14 časova u Moskovskom gradskom sudu.

 

Predsednica IFJ Dominikue Pradalie rekla je: „Ovaj nepravedan i proizvoljan proces, koji dovodi do donošenja odluka bez davanja efektivnog prava sindikatu da podnese dokumente i ospori bilo kakve takozvane dokaze, je laž. To je samo još jedan opasniji korak u gašenju bilo kakvih glasova koji ne ponavljaju samo izjave vlade. Nastavićemo da pružamo praktičnu podršku svim onim ruskim novinarima koji rade na očuvanju istine od onih koji žele da ućutkaju nezavisne glasove.“

 

„Sudski postupak pokrenut radi likvidacije ruskog nezavisnog sindikata JMVU izgleda kao političko suđenje na potpuno proizvoljnoj osnovi“, rekla je predsednica EFJ Maja Sever. „Najoštrije osuđujemo ovu politiku široke likvidacije svih organizacija civilnog društva u Rusija, a posebno one organizacije koje brane pravo ruskih građana na slobodu izražavanja i njihovo pravo na pristup nezavisnim informacijama. Počinioci ove neselektivne represije će odgovarati.

 

 

Tagovi

Povezani tekstovi