SafeJournalists.net

Foto: Pixabay

Donator: Evropska komisija
Uloga NUNS –a: nosilac projekta
Budzet: 997.770 EUR
Vreme realizacije : 1.februar 2020.- 1. februar 2023/

Evropska komisija je 2016. godine podržala projekat Regionalna platforma zapadnog Balkana za zagovaranje slobode medija i bezbednosti novinara (u daljem tekstu: WBP) koji je okupio regionalna udruženja novinara – Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Udruženje BH novinari (BHN), Hrvatsko novinarsko društvo (HND), Udruženje novinara Kosova (AJK), Udruženje novinara Makedonije (ZNM) i Sindikat medija Crne Gore (SMCG).

 

Sama akcija je razvijena u saradnji šest organizacija kao rezultat sve većih ograničenja medijskih sloboda od strane države u našim društvima, kao i izjava o spremnosti da se u saradnji sa pozabavimo našom pozicijom.

 

Projekat je omogućio partnerima da formiraju neformalnu mrežu i izgrade sopstvene kapacitete za praćenje nivoa medijskih sloboda i bezbednosti novinara, što je rezultiralo onlajn bazom podataka o napadima na novinare i godišnjim nacionalnim i dvogodišnjim regionalnim (uporednim) izveštajima.

 

U 2018. godini projekat je nastavljen uz podršku ostalih donatora, dok je 2020. godine Evropska komisija odobrila novi, trogodišnji projekat.

 

Opšti cilj projekta je jačanje participativne demokratije u zemljama ZB kroz regionalnu saradnju profesionalnih i pouzdanih OCD i njihovo angažovanje u procesu izrade relevantnih politika i praćenja njihove primene. U slučaju Albanije, konzorcijum nema odgovarajućeg partnera, ali će doprineti nacionalnim naporima vezanim za ovo pitanje.

 

Specifični cilj: Bezbednost novinara i medijske slobode na ZB poboljšani su jačanjem uloge članova WBP kao efikasnih i odgovornih nezavisnih aktera u kreiranju relevantnih politika podržanih od šireg sektora OCD.

 

Specifični cilj projekta jeste poboljšati bezbednost novinara i medijskih sloboda na ZB putem jačanja uloge članova Mreže SafeJournalists kao efikasnih i odgovornih nezavisnih aktera u kreiranju relevantnih politika podržanih od šireg sektora OCD. To će se postići kroz:

 

 • Jačanje članica SafeJournalists kao organizacija koje predstavljaju interese svojih članova i pružaju verodostojne podatke o nivoima medijskih sloboda i bezbednosti novinara;
 • Obezbeđivanje podrške rešenjima članova SafeJournalists kroz široku i inkluzivnu kampanju zagovaranja usredsređenu na ključna pitanja i omogućavanje participativnih konsultacija sa korisnicima i ciljnim grupama
 •  Angažovanje državnih vlasti u konsultacijama i saradnji sa članovima SafeJournalists na nacionalnom nivou

 

Procenjeni rezultati:

 

 • Set alata za merenje napretka na polju medijskih sloboda i bezbednosti novinara (baza podataka, izveštaj o indikatorima, indeks bezbednosti novinara, alternativni izveštaji u vezi sa akcionim planovima, studije slučaja); nacionalna novinarska udruženja zadovoljavaju potrebe svojih članova;
 •  Mreža SafeJournalists je potpuno funkcionalna, vidljiva i daje rezultate;
 • Opsežna kampanja čiji je cilj informisanje relevantnih zainteresovanih strana o trendovima i hitnim pitanjima vezanim za bezbednost novinara (i medijskih sloboda) pokrenuta da bi se dobila podrška za rešenja predložena od strane članica Mreže SafeJournalists;
 • Broad campaign aimed at informing relevant stakeholders about trends and urgent issues related to safety of journalists (and media freedoms) launched to gain support for solutions proposed by SafeJournalists Network member;
 • Mobilizovano najmanje 30 organizacija lokalnih zajednica koje daju svoj doprinos kampanji i participativnoj platformi;
 • Članovi WBP uspostavili su čvršće veze sa nacionalnim i međunarodnim organizacijama za ljudska prava i vladavinu prava;
 • Nacionalna novinarska udruženja su učesnici različitih konsultativnih platformi;
 • Državne vlasti prihvataju modele participativnih konsultacija od strane nacionalnih novinarskih udruženja zasnovanih na regionalnom iskustvu

Tagovi

Povezani tekstovi