SafeJournalists.net

newspaper-2
Donator: Evropska komisija i Balkanski fond za demokratiju nemačkom Maršalovog fonda SAD  i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu
 
 
Uloga NUNS –a: nosilac projekta
 
 
Budžet: 997.770 EUR (EK) + 99.768 EUR (BTD)
 
 

Vreme realizacije : 1.februar 2020 – 1. februar 2023.

 

Evropska komisija je 2016. godine podržala projekat Regionalna platforma zapadnog Balkana za zagovaranje slobode medija i bezbednosti novinara (u daljem tekstu: WBP) koji je okupio regionalna udruženja novinara – Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Udruženje BH novinari (BHN), Hrvatsko novinarsko društvo (HND), Udruženje novinara Kosova (AJK), Udruženje novinara Makedonije (ZNM) i Sindikat medija Crne Gore (SMCG).

 

Sama akcija je razvijena u saradnji šest organizacija kao rezultat sve većih ograničenja medijskih sloboda od strane države u našim društvima, kao i izjava o spremnosti da se u saradnji sa pozabavimo našom pozicijom.

 

Projekat je omogućio partnerima da formiraju neformalnu mrežu i izgrade sopstvene kapacitete za praćenje nivoa medijskih sloboda i bezbednosti novinara, što je rezultiralo onlajn bazom podataka o napadima na novinare i godišnjim nacionalnim i dvogodišnjim regionalnim (uporednim) izveštajima.

 

U 2018. godini projekat je nastavljen uz podršku ostalih donatora, dok je 2020. godine Evropska komisija odobrila novi, trogodišnji projekat.

 

Opšti cilj projekta je jačanje participativne demokratije u zemljama ZB kroz regionalnu saradnju profesionalnih i pouzdanih OCD i njihovo angažovanje u procesu izrade relevantnih politika i praćenja njihove primene. U slučaju Albanije, konzorcijum nema odgovarajućeg partnera, ali će doprineti nacionalnim naporima vezanim za ovo pitanje.

 

Specifični cilj projekta jeste poboljšati bezbednost novinara i medijskih sloboda na ZB putem jačanja uloge članova Mreže SafeJournalists kao efikasnih i odgovornih nezavisnih aktera u kreiranju relevantnih politika podržanih od šireg sektora OCD. To će se postići kroz:

 

 • Jačanje članica SafeJournalists kao organizacija koje predstavljaju interese svojih članova i pružaju verodostojne podatke o nivoima medijskih sloboda i bezbednosti novinara;
 • Obezbeđivanje podrške rešenjima članova SafeJournalists kroz široku i inkluzivnu kampanju zagovaranja usredsređenu na ključna pitanja i omogućavanje participativnih konsultacija sa korisnicima i ciljnim grupama
 •  Angažovanje državnih vlasti u konsultacijama i saradnji sa članovima SafeJournalists na nacionalnom nivou

 

Procenjeni rezultati:

 

 • Set alata za merenje napretka na polju medijskih sloboda i bezbednosti novinara (baza podataka, izveštaj o indikatorima, indeks bezbednosti novinara, alternativni izveštaji u vezi sa akcionim planovima, studije slučaja); nacionalna novinarska udruženja zadovoljavaju potrebe svojih članova;
 •  Mreža SafeJournalists je potpuno funkcionalna, vidljiva i daje rezultate;
 • Opsežna kampanja čiji je cilj informisanje relevantnih zainteresovanih strana o trendovima i hitnim pitanjima vezanim za bezbednost novinara (i medijskih sloboda) pokrenuta da bi se dobila podrška za rešenja predložena od strane članica Mreže SafeJournalists;
 • Široka kampanja čiji je cilj informisanje relevantnih aktera o trendovima i hitnim pitanjima vezanim za bezbednost novinara (i medijskih sloboda) pokrenuta radi dobijanja podrške za rešenja koja je predložio član mreže SafeJournalists;
 • Mobilizovano najmanje 30 organizacija lokalnih zajednica koje daju svoj doprinos kampanji i participativnoj platformi;
 • Članovi WBP uspostavili su čvršće veze sa nacionalnim i međunarodnim organizacijama za ljudska prava i vladavinu prava;
 • Nacionalna novinarska udruženja su učesnici različitih konsultativnih platformi;
 • Državne vlasti prihvataju modele participativnih konsultacija od strane nacionalnih novinarskih udruženja zasnovanih na regionalnom iskustvu

Tagovi

Povezani tekstovi