SafeJournalists mreža poslala pismo zabrinutosti Skupštini Republike Albanije

slika: canva
slika: canva

SafeJournalists mreža poslala je pismo o zabrinutosti predsednici Skupštine Republike Albanije zbog pristupa prema novinarima u albanskom parlamentu.

 

Novinare koji su pokušavali da intervjuišu ministre i poslanike 9. novembra u skupštinskom dvorištu sprečio je čuvar. Prema našim saznanjima, ovo nisu izolovani incidenti, već su deo zabrinjavajućeg obrasca opstrukcije. Slučajeve opstrukcije rada novinara beleži SafeJournalists mreža (SJN) u Albaniji, a poklapaju se sa rastućim političkim tenzijama.

 

Prijavljeno je da je čuvar, pozivajući se na „nove direktive“, ograničio novinare na određeni prostor čak i u dvorištu, što značajno otežava njihovu mogućnost da intervjuišu i izveštavaju uživo. Takve prakse ograničavaju mogućnost medija da se samostalno kreću i izveštavaju o parlamentarnim postupcima i postavljaju ozbiljna pitanja u vezi sa transparentnošću i otvorenošću zakonodavnog procesa. Oslanjanje čuvara na nejasne ‘verbalne naredbe’ rizikuje stvaranje represivnog okruženja za novinare, koji igraju ključnu ulogu u obezbeđivanju dobro informisane javnosti. Sa zabrinutošću primećujemo da Uredba o akreditaciji i orijentaciji medija nije dostupna onlajn na veb stranici Skupštine.

 

U svetlu nedavnih fizičkih sukoba unutar Parlamenta i prelaska na onlajn sednice, imperativ je da se poštuju najviši standardi demokratskih principa transparentnosti i odgovornosti, čime se obezbeđuje pogodan i siguran prostor za novinare da izveštavaju.

 

Nadamo se da će se albanska skupština hitno i ozbiljno pozabaviti ovim pitanjem i obratiti pažnju na ono što brine novinare. Stoga, apelujemo na albansku Skupštinu da omogući okruženje u kojem novinari mogu slobodno da izveštavaju o parlamentarnim postupcima, što je suštinski kamen temeljac svakog demokratskog društva.

 

 

Potpisnice:

Udruženje novinara Kosova

Udruženje novinara Makedonije

Udruženje BH novinari

Hrvatsko novinarsko društvo

Nezavisno udruženje novinara Srbije

Sindikat medija Crne Gore

 

Tagovi

Povezani tekstovi