Sindikalni „Delfin“

Kako su uočili predstavnici Saveta Republičke radiodifuzne agencije na jučerašnjem javnom razgovoru povodom dodele dozvola za radio-emitere u beogradskom području, stanice bi se mogle podeliti u dve grupe. One koje su dobijale mišljenja za rad sa saveznog nivoa, odnosno Ministarstva za telekomunikacije, uz određene saglasnoeti republičkih vlasti i na one druge koje nisu imale ni takvu vrstu dokumenata. Tako se dešavalo da su pojedine stanice menjale i po nekoliko frekvencija, samovoljno pojačavajući snagu signala. Zakon džungle u etru je važio i posle leta 2002. godine kad je usvojen Zakon o radiodifuziji.
Argumente zašto smatraju da bi baš njima trebalo dodeliti zvanje beogradske stanice juče su izneli predstavnici radija „Avala krug“, „Balkan“, „Bonton“, „Venus“, „Delfin“ i „Jat“.
„Avala krug“ je vlasništvo Sava Čalića i, kako je rekao, nema nikakve veze sa istoimenom TV stanicom koja je dobila dozvolu za nacionalno emitovanje. Radio „Balkan“ na svojim talasima pušta narodnu muziku i ovakvu narodnjačku koncepciju sa nekim obogaćenim sadržajima zadržao bi u budućnosti. „Bonton“ ima ugovor o programskoj saradnji sa radijom Dojče vele koji predviđa da od 9 do 16 časova ide zajednički program, za koji srpska strana dobija godišnje 35.000 evra. Nakon 16 časova išao bi već 13 godina prepoznatljiv model radija čiji je vlasnik i glavni odgovorni urednik Zoran Đelić, nekadašnji policajac. On poseduje i BIT televiziju koja radi u okviru kablovskog sistema.
Deo porodičnih poslova familije Jaćević je „Venus radio“ u kome je sin Radoje direktor a otac Gradimir savetnik. Oni su najavili, ako dobiju dozvolu, da će ostati muzička stanica sa sadržajima posvećenim pre svega kulturnim dešavanjima. Koncepcija, još samo na papiru, radio „Delfina“ u kome bi glavni i odgovorni urednik bio Branko Pavlović, a direktor firme Darko Kocijan, jeste da se finansira kroz donacije sindikata „Telekoma“, NIS-a , EPS-a. Kako su pojasnili, ugovorom bi se obavezali da ih armija radnika ovih preduzeća, preko reprezentativnih sindikata, dotira sa po 100 dinara.
Najbrojniji su bili predstavnici radio „Jata“. Vlasnici su Dragan Simović i Željko Knežević, koji poseduju i vinariju „Čoka“, ali i TV stanicu „Super“ iz Subotice, koja je dobila frekvenciju za područje Vojvodine.

Tagovi

Povezani tekstovi