Sindikat novinara Srbije: Omogućiti bezbedan rad

U saopštenju se pozivaju svi novinari i medijski radnici da se sindikalno organizuju i štite svoja prava. Sindikat je najavio da će po ukidanju vanrednog stanja pozvati sve novinarske i medijske sindikalne organizacije da se udruže u Uniju medijskih sindikata i počnu pregovore za potpisivanje granskog kolektivnog ugovora, kako je to predviđeno Medijskom strategijom.

Tagovi

Povezani tekstovi