Šta će biti s piratima

Dok stanice koje su na nedavnom konkursu dobile pravo da emituju radio i TV program na nacionalnom nivou sada čekaju tehničke dozvole, pa da počnu sa radom, pitanje je šta će biti sa emiterima koji na istom konkursu nisu prošli. Reč je o stanicama koje su do sada emitovale program i koje se sada moraju povući iz etra i ustupiti mesta onima sa dozvolama. Taj problem ne zaokuplja samo stanice  kojima sledi gašenje, već i druge. To je jedan od razloga što je Republička radiodifuzna agencija oduglovlačila maltene do poslednjeg dana da objaviu listu RTV stanica koje su dobile pravo da emituju program na području Beograda.


-Dokle će ostati u etru RTV Politika, TV 5 iz Niša, televizija Panonija, Most, Stankom, kao i druge brojen, a pre svega beogradske radio-stanice za sada je velika nepoznanica. U propisima se ne precizira rok, ni postupak kako će se taj posao obaviti.


-Za RRA konkurs je zaključen 22. maja kada su odbijeni prigovori emitera koji na konkursu nisu prošli. To znači da neke stanice koje nisu prošle na ovom konkursu rade dalje, ali ne sve. Recimo RTV „Politika“, „Stankom“ i Dečija televizija već su morale da se ugase. Oni nisu učestvovali na konkursu za beogradski region, ali pošpto je i taj konkurs završen-više ne bi smeli da emituju program u Beogradu. Neki drugi emiteri, kao Panonija recimo, imaju mogućnost da učestvuju na sledećim regionalnim konkursima i oni ne moraju da se gase-kaže Slobodan Đorić, član Saveta RRA i dodaje:


-TV 5 iz Niša ima pravo da emituje program sve dok se ne raspiše konkurs za taj region. Ali, čak i ako tu izgube, mogu da  emituju program na smanjenom području pokrivanja i konkurišu za lokalnu dozvolu. TV „Panonija“ i „Most“ takođe mogu da učestvuju na budućem regionalnom konkursu u Vojvodini, a potom na konkursu za lokalno pokrivanje u Novom Sadu. Međutim, ako ove dve stanice sada program emituju u Beogradu onda su i oni pirati.


Dr Nenad Cekić, predsednik Saveta RRA, pre nekoliko dana je podsetio da se za 14 mesta u beogradskom regionu prijavilo 45 emitera, ali više od 50 beogradskih stanica koje sada emituju program nije ni podnelo prijhavu, što, po njemu, znači da se deklarišu kao pirati.


-Sada nastaje proibvlem kako da se te stanice povuku iz etra. U ranijim vremenima to je radila inspekcijskaslužba Ministarstva za telekomunikacije. Ni u Zakonu o radio-difuziji, ni u Zakonu o telekomunikacijama ne postoji neki izričit postupak prinudnog uklanjanja. Međutim, ukoliko te piratske stanice ometaju emitere koji su dobili dozvole mogli bi da odgovaraju po članu 149 Krivičnog zakonika ukoliko nedozvoljenim emitovanjem ometaju druge korisnike radio-frekvencija-navodi Đorić.


M.Petrić

Tagovi

Povezani tekstovi