Stanje i perspektive integrativne politike

Forum za Etničke odnose, u okviru projekta “Zagovaranje izgradnje zakonodavnog okvira integrativne politike“, koji podržava Fondacija za otvoreno društvo, Srbija, organizuje okrugli sto povodom završetka projektnih aktivnosti, na temu „Stanje i perspektive integrativne politike“.

Cilj rasprave je da se razmotre osnovne poruke o potrebi, akterima i načinu unapređenja normativnog (ustavno-zakonodavnog) okvira manjinske politike u Republici Srbiji.
Pozvani učesnici okruglog stola su predstavnici medija, svih nacionalnih saveta nacionalnih manjina, predstavnici vladinih i lokalnih institucija Republike Srbije, nezavisnih institucija, civilnog društva, stručnjaci i predstavnici diplomatskog kora.

Okrugli sto
Foruma za etničke odnose

Uvodničari:


Radni jezik okruglog stola je srpski, a obezbeđen je i simultani prevod na engleski jezik.

Molimo Vas da nas obavestite o Vašem učešću u radu okruglog stola na e-mail adresu: forumbgd@gmail.com, ili na mobilni telefon broj 064/643-17-85 (Mila Tolstoj) i 063/7834-319 (Katarina Antić).

Tagovi

Povezani tekstovi