Stipčević tuži RRA

„Tužilac smatra da je javni poziv objavljen u javnim glasilima na nezakonit način, suprotno članovima Zakona o radiodifuziji i Statuta RRA, pa predlaže da ovaj sud javni
poziv RRA poništi kao nezakonit i obaveže je da u javnim glasilima na isti način objavi svoju odluku o ništavosti pomenutog javnog poziva“, navodi se u tužbi.


Stipčević je u tužbi naveo odredbe Zakona o radiodifuziji i Statuta RRA iz kojih, kako je ocenio, nedvosmisleno proizilazi da se pre upućivanja na oglašavanje javnog poziva mora doneti odluka na sednici Saveta RRA.


„Ne može niko u ime Saveta, kao pojedinac, da ovaj javni poziv uputi preko javnih glasila, odnosno takav poziv ne može biti upućen, a da o tome prethodno nisu odlučivali, glasali i doneli odluku potrebnom većinom članovi Saveta“, navodi se u tužbi.


Stipčević je ocenio da u konkretnom slučaju postoji namera pojedinca da, suprotno zakonom propisanom postupku, razreši članove sadašnjeg UO RTS, koji su imenovani 19. aprila 2006. godine i čiji mandat ističe u skladu sa zakonom u roku od pet godina od dana izbora.


Taj rok nije istekao, a ne postoje ni konkretni, ni opštepoznati razlozi zbog kojih bi se imao pokrenuti postupak razrešenja sadašnjih članova UO RTS, naglasio je
Stipčević.


Stipčević je sudu dostavio i izjavu zamenika predsednika Saveta RRA Aleksandra Vasića, tonski i audio zapis, da nije održana ni jedna sednica Saveta na kojoj se odlučivalo i na kojoj je doneta odluka da se javni poziv uputi na oglašavanje.


Dostavljen je i tonski i audio zapis člana Saveta RRA Svetozara Stojanovića da nikakve sednice Saveta na kojoj se odlučivalo o javnom pozivu nije bilo.


U dnevnom listu Politika, kao i u nedeljniku NIN 3. jula RRA je uputila na oglašavanje „Javni poziv“ za predlaganje kandidata za članove Upravnog odbora RTS, koji je potpisao predsednik Saveta RRA Nenad Cekić.
 

Tagovi

Povezani tekstovi