STRATEŠKE TUŽBE PROTIV UČEŠĆA JAVNOSTI (SLAPP)

Komitet ministara Saveta Evrope doneo je preporuke državama članicama o suzbijanju upotrebe strateških tužbi protiv učešća javnosti – SLAPP tužbi. SE je ove preporuke doneo usled postojanja širokog spektra zastrašivanja, pretnji, nasilja, ubistava i drugih zločina protiv pojedinaca ili organizacija koje deluju kao čuvari javnog interesa širom država članica Saveta Evrope, kao i zbog odvraćajućih efekata koje te pretnje imaju na učešće javnosti, posebno kada prođu nekažnjeno. SLAPP su često građanske tužbe, ali se pojavljuju i u upravnom i krivičnopravnom kontekstu i da takvi postupci mogu biti posebno restriktivni i lakše iskorišćeni kao oružje protiv čuvara javnog interesa kada uključuju upravne i krivične mere, što dovodi do težeg uticaja na pojedinca i većeg odvraćajućeg efekta.

 

Preporuke možete pogledati ovde