Sve novine u registru

Trenutno, prema različitim procenama, u Srbiji se štampa između 300 i 700 dnevnih, nedeljnih i mesečnih novina. Međutim, tačne podatke o tome niko nema.
Prvi deo zakona odnosi se upravo na medijski registar koji je ukinut posle petog oktobra 2000. godine.
– Registar je tada ukinut iz političkih razloga. Međutim, pokazalo se da je potreban kako bi oblast medija bila uređena – kaže Dragan Janjić, pomoćnik ministra kulture zadužen za medije. – Ali, novi registar neće nikoga uslovljavati. U njega će se mediji upisivati tek po osnivanju. Država ne namerava bilo koga da ucenjuje. U njemu će biti podaci o glavnim urednicima i vlasnicima medija, kao i o finansijskom poslovanju. To bi trebalo na minimum da svede svaku vrstu zakulisnih radnji u medijima.
Registar će biti centralni, za čitavu Srbiju, najavljuje Janjić.
Drugi deo zakona trebalo bi da reguliše vlasništvo nad medijima. Jedan od predloga jeste da neko ko je vlasnik nacionalne frekvencije ne može da ima bilo koji drugi medij, ni elektronski, ni štampani.
– Odgovorna lica moraće da šalju prave podatke o vlasništvu. Jer, mi ćemo ih proveravati – najavljuje Janjić. – Ako utvrdimo da nisu verodostojni, protiv odgovornih će se pokretati postupci. Zakon će se primenjivati i na sve one koji ga, eventualno, krše u trenutku kada bude donet.

Tagovi

Povezani tekstovi