Biometrijski nadzor

Po(t)kopavanje pravde

Nažalost, nije reč o odluci nekog našeg suda, već o odluci koju je u postupku protiv ljudi koji protestovali nezadovoljni merama britanske Vlade u vezi sa zaštitom životne sredine nedavno

Pročitaj više »

Zablude o pametnim kamerama

Ne računajući aktiviste i organizacije kojima je to u opisu interesovanja, mejnstrim analitičari još uvek uglavnom ne znaju šta da kažu o naprednim tehnologijama u službi ograničavanja građanskih sloboda u

Pročitaj više »