napadi na Danas

Privatnost predsednika

Akcenat je bio na teškoćama u vezi sa pribavljanjem podataka tuženog, pre svega adrese, kao bitne pretpostavke za postupanje suda po tužbi, ali u tekstu nije objavljen nijedan lični podatak

Pročitaj više »