TV „Pink M“ traži vreme

Pre oko mesec dana ukinut je informativni program „Pinka“ u CXrnoj Gori, a potom je iz Agencije najavljeno da će „ružičastima“ biti oduzeta licenca, jer nisu ispunili predviđene uslove u datom roku. Nakon „žestoke“ javne prepiske vlasnika „Pinka“ Željka Mitorvića i direktora Agencije za radiodifuziju Abaza Džaafića, to je odloženo.


Uduženje nezavisnih elektronskih medija (UNEM) Crne Gore zatražilo je nedavno da Savet ARD ukine privremenu licencu televiziji „Pink Mointenegro“, jer, kako su naveli, nije ispunila nijedan zakonski uslov, a rok koji je licencom  dat komercijalnim radidifuznim emiterima istekao je 18. februara.


„Ružičasti“ su odgovorili da su ispunili sve uslove za nesmetani rad, kao i da je ta medijska kuća regularno i legalno registrovana u Crnoj Gori, plaća sve poreze, doprinose i ostale dažbine.


V.R.

Tagovi

Povezani tekstovi