Uloga medija i primena etičkih standarda u izveštavanju o reformi sistema socijalne zaštite i korisnicima socijalnih usluga

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Najširoj publici je nevidljivo bezmalo milion ljudi koji zahvaljujući nekoj od socijalnih usluga prebrode najteže trenutke u životu ili im svakodnevni život čine dostojnijim, kao i desetine hiljada zaposlenih u socijalnoj zaštiti koje se staraju o ugroženima.

 

Svesno značaja socijalne zaštite, ne samo u vremenima krize, Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) pokušalo je da nađe odgovor na pitanje zašto je tako i kako se ova izuzetno propulzivna oblast u javnom resoru može osmotriti i van skandaloznih primera.

 

Tokom više meseci sprovođenja projekta „Uloga medija i primena etičkih standarda u izveštavanju o reformi sistema socijalne zaštite i korisnicima socijalnih usluga“ ispostavilo se da dve strane od kojih zavisi dobro informisanje ljudi nemaju dovoljno kvalitetnih znanja jedni o drugima. Socijalna zaštita još je opterećena višedecenijskim pravilima o „službenoj tajni“, a mediji o njenom razotkrivanju. U unakrsnoj vatri su korisnici koji su u žiži interesovanja samo kad se dogodi zločin. Doda li se tome da su tradicionalna sramota od siromaštva, bolesti i mana dobijenih rođenjem, kao i još aktuelan stav da je nasilje nad decom, partnerom i starijim članovima domaćinstva „porodična stvar“, dobija se sumorna slika koju nadjačavaju samo skandali i povremeno jaka državna inicijativa kakva je bila javna rasprava o Zakonu o socijalnoj zaštiti.

 

Drugi cilj projekta bio  je upravo promocija reforme zaokružene novim zakonom koji je značajno proširio obim i prirodu socijalnih usluga, ali i povećao broj korisnika o čemu se, uprkos kampanji, ne zna dovoljno. Zbog toga je, osim podsećanja na profesionalne standarde, novinarima nacionalnih i lokalnih medija na četiri radionice prezentiran opseg reforme u kombinaciji sa drugom značajnom društvenom obavezom – smanjenjem siromaštva.

 

Na seminaru koji je okupio novinare i zaposlene u sistemu socijalne zaštite razgovaralo se i o mogućnostima bolje komunikacije i temama izvan skandaloznih. Kao i na radionicama, posebna pažnja je bila posvećena pravilima o izveštavanju o incidentnim situacijama i počinjenim krivičnim delima, sa posebnim naglaskom na zaštiti žrtava. Zajednički stav je da se, zbog sprečavanja i ponavljanja takvih situacija o njima javnost mora obaveštavati, ali uz puno poštovanje žrtava.

 

Na brifingu za urednike sažeti su utisci i informacije sa prethodnog seminara i radionica, kako o potencijalnim temama vezanim za socijalnu zaštitu, tako i o potrebi da se striktno primenjuju etičke norme u izveštavanju. Poštovanjem etičkog kodeksa novinara istovremeno se štite i novinari i mediji od nepotrebnih sudskih postupaka i novčanih kazni za povredu prava kako korisnika, tako i pružalaca socijalnih usluga.

 

Radionice za novinare su održane u Beogradu 20. oktobra, Vranju 30. novembra,  Novom Sadu 8. decembra i Užicu 14. decembra 2011. Seminar je održan 25. januara 2012, a brifing 2. februara u beogradskom Medija centru.

 

Sve aktivnosti na projektu pratili je naši novinari Tamara Vlaškalin i Vladimir Sudar koji su pisali tekstove za Specijalizovani dosije o medijima koji je insertovan u Dnevnom listu „Danas“ u februaru 2012. godine. 

 

Ovde možete preuzeti Specijalizovani dosije.

 

Projekat je trajao od septembra 2011. godine do plovine februara 2012. godine  i sproveden u saradnji i uz podršku Ministarstva za rad i socijalnu politiku i Ministarstva za kulturu, informisanje i informaciono društvo.

Tagovi

Povezani tekstovi