Umesto zatvora novinarima novčane kazne

Đorđe Mamula, narodni poslanik iz DSS, istakao je da je njegova stranka predložila Vladi Srbije da se iz Krivičnog zakona, u delu o uvredi i kleveti, brišu delovi članova 170 i 171, koji se odnose na zatvorsku kaznu za novinare i da misli da će vlada prihvatiti te amandmane, „što će doprineti većoj slobodi štampe i medija“. Kako je rekao Mamula, sud bi trebalo da vodi računa imovini i prihodima medija, ali i ukazao da ima medija koji osporavaju ili podupiru optužnice u odrerđenim sudskim postupcima i objasnio da oni na taj način ometaju pravdu i otežavaju rad suda.

Konsultovali smo se sa pravnim stručnjacima i došli do zaključka da u ovom trenutku potpuna dekriminalizacija uvrede i klevete nije moguća i celishodna, rekao je Nebojša Bugarinović, predsednik NUNS, i prihvatili smo da ostane u Krivičnom zakonu, ali se zalažemo za unošenje odredaba o dužnoj novinarskoj pažnji.

– Najveći broj tuženih novinara je onaj koji iznosi škakljive podatke o ljudima iz sfere biznisa, a često se dešava da se objavi saopštenje MUP, ali da ne tuže MUP, nego medij koji je to objavio – kaže Bugarinović i dodaje da bi se odredbom o dužnoj novinarskoj pažnji novinari zaštitili od neosnovanih krivičnih prijava.

Predsednik drugog novinarskog udruženja UNS Nino Brajović naglasio je da bi donja granica za kažnjavanje medija trebalo da bude od 100.000 dinara, a da su trenutne kazne od 30 hiljada dinara do 250.000 dinara.

Prema rečima predstavnika Ministarstva pravde, ovo ministarstvo smatra da je potrebna depenalizacija uvrede i klevete. Vojkan Tomić iz NDS ocenjuje da su lokalni moćnici koristili odredbe Šešeljevog zakona o informisanju da bi vršili dodatni pritisak na medije.
Gordana Čomić iz DS tvrdi da ne želi da veruje da društvo nije spremno za brisanje kazne zatvora za novinare i naglasila da će njena stranka podržati brisanje te odredbe iz zakona. „Pravilo je da ako ste javna ličnost manje ste zaštićeni. To je dobar mehanizam da se ne podlegne iskušenju javne funkcije“, rekla je Čomić.

A. Roknić

Kodeks NUNS i UNS

Nebojša Bugarinović, predsednik NUNS, naveo je da će ove godine biti donet zajednički etički kodeks NUNS i UNS i da će biti obrazovan etički komitet, koji će biti obavezujući za sve novinare u Srbiji.

Tagovi

Povezani tekstovi