UNS narodnim poslanicima: Da zaposleni u medijima koji su poštovali rokove budu u ravnopravnom položaju

narodni-poslanici-skupstine-srbije

[box align=’box-left’ id=’7939′]

Izmenama Zakona predviđeno je da se medijima koji Agenciji za privatizaciju nisu na vreme podneli neophodnu dokumentaciju 1. jula postupak privatizacije obustavi i da se oni privatizuju prenosom akcija na zaposlene bez naknade.

Mediji koji su na vreme predali dokumentaciju biće ponuđeni na prodaju. Tek ukoliko u dva pokušaja ne bude zainteresovanih za njihovu kupovinu, zaposleni će moći da dobiju kapital bez naknade, čime su stavljeni u neravnopravan položaj.

UNS traži od narodnih poslanika da zaposlenima u medijima u privatizaciji obezbede jednake mogućnosti tako što će izmenama Zakona biti omogućeno da svi koji žele i to zatraže do 1. jula dobiju besplatne akcije medija u kojima u rade.

Tagovi

Povezani tekstovi