USS odbacio inicijativu NUNS-a

NUNS je od suda tražio da, do donošenja konačne odluke, odredi zabranu primene osporenog zakona jer se pred III Opštinskim sudom vodi spor o pravu korišćenja poslovne zgrade u Resavskoj ulici 28.
NUNS je u zahtevu za pokretanje postupka pred Ustavnim sudom naveo da ima pravo na tu zgradu jer je ona ostavljena na korišćenje svim novinarima.

Tagovi

Povezani tekstovi