Vlada da naloži Tanjugu dostavljanje podataka o dugovima

Poverenik je ovakvo rešenje doneo 21. maja, u završetku postupka koji je pokrenut nakon što se novinska agencija oglušila o zahtev za pristup informacijama od javnog značaja koji je novinar Danasa uputio agenciji, a kasnije i o rešenja kojima Poverenik nalaže Tanjugu da te informacije bez odlaganja dostavi.

Kao što je Danas pisao o ovom slučaju još u junu 2018. godine, novinska agencija „Tanjug“, koja ne samo da posluje iako postoji odluka Vlade Srbije o njenom gašenju iz 2015. godine, već i zarađuje milione od raznih državnih organa, krije podatak o tome koliko novca duguje upravo državi na ime različitih neizmirenih poreskih obaveza.

Zbog toga što agencija Tanjug, koja i dalje posluje kao javno preduzeće, nije u zakonskom roku odgovorila na zahtev Danasa da dostavi podatke o svojim dugovanjima prema državi, uputili smo žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja.

Danas je od Tanjuga zatražio informacije o njihovim dugovanjima po osnovu neplaćenih poreza prema nadležnim državnim organima na gradskom i republičkom nivou, ali i podatke o tome kojom imovinom, na koji način i po kom osnovu raspolažu. Iz novinske agencije nikakav odgovor nismo uspeli da dobijemo nakon više upućenih poziva i mejlova, te smo od Poverenika zatražili da pokrene postupak prinudnog izvršenja, odnosno da, u skladu sa svojim nadležnostima, novčano kazni Tanjug ukoliko tražene informacije ne dostavi.

Iako Poverenik, kao nezavisna institucija, ima zakonsku mogućnost da izrekne kaznu svakom državnom organu ili preduzeću koje se ogluši o njegova rešenja i sakriva podatke od javnosti, poslednjim izmenama Zakona o opštem upravnom postupku mera ove pravne sankcije je praktično obesmišljena.

Naime, Poverenik može da izrekne novčanu kaznu, ali njena visina određuje se srazmerno visini prihoda koje je pravno lice, u ovom slučaju Tanjug, ostvario u prethodnoj godini i prijavio nadležnim organima. A zato što Tanjug svoje prihode nije prijavio, odnosno kako je Poverenik dobio odgovor od Uprave za trezor i Ministarstva finansija – „takvi podaci ne postoje“, Poverenik nije u mogućnosti da donese rešenje o izricanju novčane kazne.

Pored toga, u odgovoru koji nam je Poverenik dostavio o ovom postupku, navodi se i da, čak i kada bi raspolagali potrebnim podacima za donošenje rešenja o kažnjavanju, izvršenje tih rešenja bila stvar dobre volje, jer su se svi koji po mogli da sprovedu ovu kaznu izjasnili da „nisu nadležni“ za to.

Ovakvim zakonskim rešenjima je aktuelna vlast, odnosno Narodna skupština i Vlada Srbije, od koje Poverenik sada traži da naloži Tanjugu dostavljanje podataka, praktično obesmislila i blokirala rad ove nezavisne institucije, o čemu se mediji u više navrata pisali, ali nikakvih pomaka u pravcu pozitivnih izmena nije bilo.

Svoje podatke krili, za druge se raspitivali

Paralelno sa pokušajima Danasa da dobije informacije o poslovanju Tanjuga, ova novinska agencija uputila je zahtev za pristup informacijama od javnog značaja kancelariji Poverenika tražeći podatke o tome da li je ta institucija vršila uplate privatnim novinskim agencijama Beta i FoNet. Ovakvih uplata od strane Poverenika nije bilo, što je odmah i odgovoreno Tanjugu i javnosti.

Tagovi

Povezani tekstovi