Vladica Dimitrov poništio opštinski konkurs za sufinasiranje medijskih projekata

Naime, Ministarstvo kulture i informisanja iznosi primedbu da u jednom delu poziva stoji 2018, iako se konkurs odnosi na 2019. godinu, zatim da se iz javnog poziva ne vidi da je raspisan i za osobe sa invaliditetom što je zakonska obaveza, te da se konkurs odnosi samo na pripadnike nacionalnih manjina čiji je jezik u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Dimitrovgrad, a obaveza je da se konkurs odnosi na sve nacionalne manjine prisutne na teritoriji opštine.

Isto tako ministarstvo je iznelo primedbu da je obavaza opštine Dimitrovgrad bila da osim što je Javni poziv objavilo na svom sajtu, isti poziv objavi i makar u jednim dnevnim ili nedeljnim novinama, koje se distribiraju na teritoriji opštine Dimitrovgrad.

Imajući sve to u vidu predsednik opštine Dimitrovgrad Vladica Dimitrov odlučio je da poništi konkurs, odnosno javni poziv.

Opština Dimitrovgrad je ove 2019. godine za sufinsiranje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja izdvojila milion i po dinara, a za sufinasiranje projekata na jeziku nacionalne manjine čiji je jezik u službenoj upotrebi na teritoriji opštine 11 miliona dinara.

Po prvom osnovu najmanji iznos koji se može dodeliti je 100.000 dinara a najveći milion dinara. Po drugom osnovu najmanja suma je takođe 100.000 dinara, a najveća 6 miliona.

Tročlana komisija u sastavu Radoman Irić, Nikola Lazić i Vitomir Ćirić 7. februara je izvršila ocenu pristiglih projekata i sačinila predlog o raspodeli sredstava, koji do sada zvanično nije ni objavljen.

Tagovi

Povezani tekstovi