Zakoni o medijima problematični

Komisija je, u dokumentu koji je 12.aprila u Strazburu dobio pozitivnu ocenu, preporučila Srbiji i Crnoj Gori da postepeno usklade zakone iz audio-vizuelne oblasti sa propisima Evrpopske unije.

U delu studije koji se odnosi na kulturu, audio-vizuelno, poštanske službe i informatičko društvo, Evropska komisija je ocenila da su „unutrašnji zakoni koji se odnose na medije i dalje problematični“.

„Srbija je zato nedavno usvojila novi zakon o radiodifuziji. Imenovanje i procedura izbora članova Radiodifuznog saveta, najvišeg tela za licenciranje i nadzor elektronskih medija u Srbiji, promenjena je nakon neregularnosti“, navela je Komisija.

Komisija je upozorila da u Crnoj Gori „moraju biti rešene određene nepravilnosti u obaranju cena i tenderskim procedurama“ u oblasti radiodifuzije. Sa pozitivne strane, crnogorska Agencija za radiodifuziju, kako se podseća, „funkcioniše i usvojila je niz podzakonskih akata koji regulissu proceduru izdavanja licenci“.

„U oblasti audio-vizuelnog, Srbija i Crbna Gora treba da preduzmu korake na promovisanju evropske audio-vizuelne industrije i da podstaknu koprodukcije u filmskoj i televizijskoj produkciji“, preporučila je Evropska komisija.

U dokumentu se traži i postepeno uskladjivanje propisa koji se tiču telekomunikacija, poštanske službe i informatičkog društva sa evropskim standardima.

Traži se progresivna liberalizacija tog sektora, stvaranje povoljnog okruženja za investicije, modernizacija telekomunikacionih mreža dve republike i njihova integracija u evropsku i svetsku mrežu, kao i institucionalne reforme radi liberalizacije tog sektora.

„SCG treba da teži i sve većem razvoju informatičkog društva, uključujući saradnju u oblasti infrastrukture za elektronske komunikacije“, piše u dokumentu.

Komisija navodi da su reforme te oblasti u toku i u Srbiji i u Crnoj Gori, te da je Srbija izradila strategiju razvoja telekomunikacija čiji su prioriteti liberalizacija sektora, razvoj mreže fiksne
telefonije, jeftiniji i brži internet i restruktuiranje Telekoma.

Crna Gora takodje radi na strategiji razvoja telekomunikacija u skladu sa evropskim standardima, čiji je cilj i pojednostavljivanje sistema licenciranja i bolja međusobna povezanost različitih operatera, piše u dokumentu. Crnogorski Telekom je, kako se podseća, prošlog meseca prodat mađarskom Matavu.

Komisija podseća da u svakoj republici postoje po dva operatera mobilne telefonije, ali da situaciju u Srbiji komplikuje mešovito vlasništvo nad obe kuće, kao i monopol nad infrastrukturom koji ističe juna 2005. Uz to, osporeno je vlasništvo nad jednim operaterom (Telekom Srbija), čiji je deo prodat za vreme prosslog režima.

„To ozbiljno ometa privatizaciju“, upozorila je komisija.

Tagovi

Povezani tekstovi