Zašto nam je važan Zakon o rodnoj ravnopravnosti

slika: canva
slika: canva

Poslednjih meseci na udaru je Zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji se pogrešno tumači i  traži njegovo „stavljanje van snage“. Mi, aktivistkinje i aktivisti za ravnopravnost, ženska i  ljudska prava, poručujemo da nam je ovaj zakon važan, da se tiče svih građana i građanki  Srbije i da ćemo ga odlučno braniti, kao što smo se odlučno borili za njegovo usvajanje.  

 

U Zakonu o rodnoj ravnopravnosti piše da smo svi ravnopravni. On nije neustavan, kako se  pogrešno navodi, već je upravo u skladu sa Ustavom, koji zabranjuje diskriminaciju na  osnovu bilo kog ličnog svojstva, garantuje ravnopravnost žena i muškaraca i propisuje  obavezu države da razvija politiku jednakih mogućnosti kako bi se ostvarila stvarna,  suštinska ravnopravnost. Suštinska ravnopravnost znači da imamo ne samo jednaka prava,  već i odgovornosti i jednake mogućnosti za uživanje prava u obrazovanju, socijalnoj i  zdravstvenoj zaštiti, na tržištu rada i u svim drugim oblastima, da budemo ravnomerno  zastupljeni i učestvujemo u odlučivanju o pitanjima koja se svih nas tiču, kao i da imamo  jednake koristi od rezultata rada.  

 

U ovom zakonu piše da je zabranjeno da nas neko uznemirava, ponižava, preti, uslovljava,  da nas seksualno ucenjuje ili uznemirava, da vrši nasilje ili da nejednako prema nama  postupa zbog trudnoće, roditeljstva, usvojenja. Piše da je država dužna da obezbedi zaštitu  od nasilja bez obzira gde se ono događa. Ovaj zakon nije „nasilje nad porodicom“, već je  garancija da će državni organi reagovati na nasilje u porodici, kada do njega dođe.  

 

U ovom zakonu piše da su nam jednako dostupna radna mesta, da moramo biti jednako  plaćeni za rad jednake vrednosti, da možemo ravnopravno da napredujemo u karijeri, da  žene ne smeju da budu otpuštene s posla zato što su trudne ili imaju malu decu. Piše i da će  se vrednovati neplaćeni kućni rad, koji svakodnevno obavljaju skoro sve žene u vezi sa  brigom o deci, porodici, kući, kao i neplaćeni rad muškaraca. Piše i da će žene koje nisu  zaposlene, a obavljaju neplaćene kućne poslove, imati pravo na zdravstveno osiguranje. Ovaj zakon ne „uništava porodične vrednosti“, već obezbeđuje ravnotežu između  porodičnog i poslovnog života, ali i doprinosi unapređenju porodičnih odnosa zasnovanih  na ravnopravnosti, poštovanju i solidarnosti. 

 

U ovom zakonu piše da žene imaju pravo da ih oslovljavaju u ženskom rodu, da budu to što  jesu, doktorke, inženjerke, profesorke, ministarke, isto kao i frizerke, čistačice, kuvarice i  vaspitačice. Ovaj zakon potvrđuje da su žene i muškarci ravnopravni i jednako vredni.  

 

Zato što želimo da živimo u društvu u kome žene i muškarci, devojčice i dečaci imaju  jednake mogućnosti i uslove da žive, rade, razvijaju se i napreduju, zato što znamo da je  takvo društvo preduslov za ekonomski razvoj i bolji život, spremni smo da odlučno  branimo Zakon o rodnoj ravnopravnosti i da zahtevamo njegovo dosledno sprovođenje. 

 

 1. FemPlatz 
 2. Ženski istraživački centar Niš 
 3. Centar za podršku ženama 
 4. Udruženje Krokodil 
 5. Mreža SOS Vojvodina 
 6. Yucom – Komitet pravnika za ljudska prava 
 7. Atina  
 8. Okular  
 9. Beogradski centar za ljudska prava 
 10. Centar za samostalni zivot osoba sa invaliditetom Srbije 11. Laris  
 11. Forum žena Prijepolje 
 12. SeConS 
 13. Fondacija BFPE za odgovorno društvo 
 14. Kreativno afirmativna organizacija Parnas 
 15. Udruženje za prirodu i društvo „Multivoks“ 
 16. Fondacija Centar za demokratiju 
 17. SOS za žene i decu žrtve nasilja Vlasotince 
 18. Romski centar za žene i decu Daje 
 19. Građanske inicijative 
 20. Irida  
 21. Centar za dostojanstven rad 
 22. Iz kruga Vojvodina 
 23. Ženski centar Užice 
 24. SOS Vranje 
 25. Snaga prijateljstva Amity 
 26. Iz kruga Kragujevac 
 27. Međunarodna mreža pomoći – IAN  
 28. Inicijativa mladih za ljudska prava 
 29. ROZA- Udruženje za radna prava žena 
 30. Sačuvajmo selo Proboj 
 31. Impuls Tutin 
 32. Fond B92 
 33. Partneri Srbija 
 34. Savetovalište protiv nasilja u porodici 
 35. Fenomena  
 36. Trag fondacija 
 37. Politička platforma Solidarnost 
 38. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI Srbija 40. Centar za preventivu i borbu protiv nasilja
 39. Užički centar za prava deteta 
 40. Ženske studije i istraživanja, Subotica 
 41. Autonomni ženski centar 
 42. Pobunjene čitateljke 
 43. Laboratorija za istraživanja roda Instituta za filozofiju i društvenu teoriju  Univerziteta u Beogradu 
 44. Centar modernih veština 
 45. Akademija ženskog liderstva 
 46. Nezavisno udruženje novinara Srbije 
 47. Slavko Ćuruvija fondacija 
 48. Žensko udruženje kolubarskog okruga – ŽUKO 
 49. Ženski prostor 
 50. A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava 
 51. Catalyst Balkans  
 52. Autonomni ženski front ZLF 
 53. Zeleno levi front 
 54. Sinhro Hub 
 55. Udruženje žena Peščanik 
 56. Prijatelji dece Srbije 
 57. Savez feminističkih organizacija (Re)konekcija 
 58. Centar za razvoj zajednice LINK 

Pojednike/ci: 

 1. Marijana Stevanović 
 2. Mileva Malešić 
 3. Ana Isaković 
 4. Prof. dr Marija Babović 
 5. Hristina Cvetinčanin Knežević 
 6. Radmila Grujaničić 
 7. Olivera Ilkić 
 8. Prof. dr Jelena Simić 
 9. Prof. dr Marijana Pajvančić 
 10. Prof. dr Gordana Lalić Krstin, 
 11. Sofija Mandić 
 12. Prof. dr Smiljana Milinkov,  
 13. Prof. dr Dragica Vujadinović 
 14. Sanja Nikolin
 15. Dr Ana Pajvančić Cizelj 16. Prof. dr Katarina Lončarević 17. Prof. dr Ivana Spasić,  18. Prof. dr Svetlana Tomić 19. Dr Adriana Zaharijević 20. Dr Biljana Đorđević 
 16. Danica Todorov 
 17. Prof. dr Dubravka Đurić

Tagovi

Povezani tekstovi