Zastupnica države u Novostima Tamara Stojčević: Sledi prodaja Sporta

UNS je bezuspešno pokušavao da dobije odgovore od zastupnice državnog kapitala Tamare Stojčević uoči vanredne Skuštine održane 20. jula, ali smo danas, na nova pitanja koja smo poslali pošto je odlučivanje završeno, dobili odgovore, elektronskom poštom.  

Na vanrednoj Skupštini zastupnica državnog kapitala Tamara Stojčević ponovo je izabrana na mesto predsednice Skupštine akcionara Novosti.

Zašto je Skupština akcionara promenila odluku po pitanju prodaje dnevnog lista „Sport“ s obzirom na to da nije usvojena na redovnoj, a usvojena je na vanrednoj skupštini akcionara održanoj 20. jula?

Skupština akcionara NID Kompanije „Novosti“ a.d. na redovnoj godišnjoj sednici održanoj 26. juna 2015. godine, jednoglasno je odbila predlog Odluke o zaključenju Ugovora o kupoprodaji javnog glasila „Sport“, pre svega iz formalnih i proceduralnih razloga.

Na vanrednoj skupštini akcionara NID Kompanije „Novosti“ a.d. održanoj 20. jula 2015. godine, doneta je Odluka kojom se odobrava prodaja izdanja NID Kompanije „Novosti“ a.d., dnevnog lista „Sport“.

Kada će biti oglašena prodaja i ko prodaje „Sport“ – Kompanija „Novosti“ ili Agencija za privatizaciju?

Tačkom 2. predmetne Odluke, zadužuju se organi upravljanja NID Kompanije „Novosti“ a.d., da započnu postupak prodaje dnevnog lista „Sport“, što se može očekivati u narednom periodu.

Ko određuje cenu lista „Sport“ – Kompanija Novosti“ ili Agencija za privatizaciju?

Prodaju izdanja dnevnog lista „Sport“, kao i cenu tog izdanja sprovodi i određuje NID Kompanija „Novosti“ a.d. u svemu u skladu sa zakonom.

Da li je u najavi prodaja nekog drugog medija, kao na primer Radija Novosti?

Skupština akcioanara NID Kompanije „Novosti“ a.d. nije razmatrala niti  donosila odluke o prodaji drugih izdanja te kompanije.

Tagovi

Povezani tekstovi