Zaustaviti preuzimanje akcija "Novosti"

Srpski ministar privrede Predrag Bubalo uputio je pismo predsedniku Komisije za hartije od vrednosti u kome ga obaveštava da postoje problemi pravne prirode u vezi Kompanije „Novosti“, zbog čega je potrebno da se zaustave sve aktivnosti oko preuzimanja akcija ove kompanije. Kako se podseća u pismu, presudom Višeg trgovinskog suda, Urs. 84/99, od 16.02.200. godine, poništeno je rešenje za ekonomsku i vlasničku transformaciju br. 647-1/98-1-6, i naloženo da se uradi valjana procena uloženog kapitala u Kompaniju „Novosti“ A.D. Na bazi ove presude poništene su sve radnje vezane za utvrđivanje ukupne vrednosti kapitala preduzeća i njegove raspodele.


U pismu se navodi da nakon toga nastaje niz radnji za koje je potrebno utvrditi da li su pravno utemeljene. „Da ne bi došlo do nesagledivih posledica i nenadoknadive štete po imovinu Republike Srbije, predlažemo da se zaustave sve aktivnosti oko preuzimanja akcija Kompanije „Novosti“, zaključuje se u pismu ministra Bubala.

Tagovi

Povezani tekstovi