Zbrka zbog propusta u regulativi ili „muljanje“ u vezi sa imenovanjem članova komisija na konkursima Ministarstva informisanja?

Ilustracija: Canva
Ilustracija: Canva

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija objavilo je pre nekoliko dana rešenja o imenovanju članova komisija za devet konkursa koje je raspisalo u oblasti javnog informisanja. Analiza ovih rešenja, koju je Nezavisno uduruženje novinara Srbije uradilo, pokazala je da je većina stručnjaka koji su konkurisali samostalno ili na predlog profesionalnih udruženja slala biografije na više poziva, međutim, nije jasno kojim kriterijumima su se vodili u Ministarstvu prilikom određivanja ko će biti u kojoj komisiji.  Primetili smo da su neki kandidati sa većim brojem bodova ostali bez mesta u komisiji, dok su drugi sa malim brojem bodova „upali“. Takođe, prekršene su smernice iz Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja. 

 

Na poziv Ministarstva za učešće u komisijama prijavilo se ukupno 76 kandidata, od toga 40 samostalno i 36 na predlog profesionalnih udruženja.

 

Osmoro kandidata poslalo je prijave na svih devet konkursa koje je raspisalo Ministarstvo i svi su prijave podnosili samostalno.  Četvoro kandidata je bilo prijavljeno na osam konkursa i dvoje na sedam. Ispostavilo se da je to bila dobra taktika jer su svi oni ušli su u komisije.

 

Pitali smo nadležne u Ministarstvu informisanja i telekomunikacija na koji način su odlučili ko će od ovih kandidata biti u određenoj komisiji, na šta su nam odgovorili da su nakon bodovanja svakog kandidata napravljene dve rang liste: jedna za prijave koje su poslala udruženja i druga za kandidate koji su se samostalno prijavljivali.

 

Iz Ministarstva ukazuju da je prilikom izrade regulative u vezi imenovanja članova komisija napravljen propust da se ograniči predlaganje jednog kandidata na svakom raspisanom konkursu kod jednog organa vlasti.

 

„Nakon formiranja rang liste utvrđeno je da bi pojedini kandidati, ukoliko bi bili imenovani, učestvovali u radu u tri i više komisija što nije bila intencija prilikom izrade propisa. Smatrali smo da bi imenovanje istih lica u više komisija znatno uticalo na regularnost celokupnog postupka projektnog sufinansiranja i svesno se pribeglo rešenju koje je svrsishodnije u datim okolnostima. Iz navedenih razloga pristupilo se izradi rešenja o imenovanju članova komisije vodeći računa da se ista lica ne imenuju u dve konkursne komisije. Prilikom imenovanja vodilo se računa i da kandidati koji su već imenovani u neku komisiju ustupaju mesto redovnom kandidatu koji ima najveći broj bodova a nije imenovan do tada“, navodi se odgovoru Ministarstva za NUNS.

 

Pitali smo i da li je bilo nekog redosleda kojim su formirane komisije, na šta su nam odgovorili da „nema utvrđene procedure kojim redosledom se formiraju komisije, već se predmeti obrađuju po slobodnom izboru do završetka celokupnog posla“. 

 

Neko prođe sa 49 bodova, a neko ne može ni sa 95

 

Da način na koji su se u Ministarstvu odlučili da rasporede konkurente nije bio efikasan, pokazuje činjenica su neki kandidati sa većim brojem bodova ostali bez mesta u komisiji, dok su drugi, koji su imali mnogo manje bodova primljeni u neku od komisija.

 

Tako je Vojkan Ristić, koji je posalo prijavu samostalno jedino na Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina ostao bez mesta u komisiji za taj konkurs. On je imao 95 bodova prema metodologiji Ministarstva, međutim, njegova prijava nije prošla jer su, slučajno ili ne, baš na tom konkursu primljene dve kandidatkinje koje su imale maksimalnih 100 bodova, a koje su, inače, konkurisale na svim pozivima. Dakle, one su mogle biti raspoređene na bilo kom konkursu.

 

Da broj bodova nije bitan da bi kandidat ušao u neku od komisija, dodatno potvrđuje i podatak da su se kandidati Dušan Miljković, na predlog Društva novinara Niša i Jasmina Andrić, koja se samostalno prijavila, a koji su imali po 49 bodova, oboje našli u komisijama. Oni su imali više sreće nego Vojkan Ristić jer su njihovi konkurenti koji su imali više bodova raspoređeni u druge komisije.

 

Prekršen i Pravilnik

 

Komisije za ocenu predloga projekata mogu imati tri ili, kao u ovom slučaju, pet članova, a većina mora biti izabrana na predlog udurženja. U Pravilniku o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja piše: „Na osnovu prispelih predloga novinarskih udruženja i medijskih udruženja za članove komisije, rukovodilac organa koji je raspisao konkurs bira dva, odnosno tri člana komisije“, osim ako nema dovoljno prijavljenih kandidata. U tom slučaju se biraju oni koji su se samostalno prijavili. Ipak ovo pravilo nije u potpunosti ispoštovano.

 

U komisiji na konkursu za unapređenje profesionalnih i etičkih standarda samo jedan član je izabran po predlogu udruženja iako je bilo dvoje prijavljenih kandidata. 

 

Iz Ministarstva kažu da je prva kandidatkinja sa liste prethodno imenovana u drugoj komisiji.

 

„S obzirom da nije bilo više prijavljenih kandidata od strane novinarskih i medijskih udruženja ostali članovi komisije imenovani su iz redova samostalno prijavljenih kandidata pri čemu se vodilo računa da ne dođe do dupliranja imena već imenovanih osoba“, piše u odgovoru Ministarstva za NUNS.

 

Kandidatkinja koja je imenovana u drugoj komisiji, raspoređena je baš tamo gde je drugi slučaj kršenja Pravilnika; u komisiji na konkursu za izdavače sa Kosova i Metohije. U ovoj komisiji za ocenu predloga projekata imenovano je svih pet članova na predlog udruženja.

 

Iz Ministarstva kažu da je razlog tome, ponovo, što su svi kandidati koji su se samostalno prijavili već imenovani u druge komisije. Ipak, u dokumentaciji se vidi da su svi oni konkurisali na više poziva tako da je bilo prostora da se drugačije rasporede, kako bi se ispoštovao uslov iz Pravilnika.

 

I u komisiji za informisanje osoba sa invaliditetom imenovano dvoje članova na predlog udruženja, umesto troje.

 

Iako je napravljen propust u regulativi, čitava zbrka mogla je biti izbegnuta da su prethodno na pozivima za učešće u komisijama bila precizno definisana pravila. Ostaje i sumnja da je „propust“ namerno napravljen, ali su samo pojedinci i pojedina udruženja iskoristili ovu priliku.

 

NUNS, UNS, RAB i Lokal pres nisu se dobro snašli 

 

Svi kandidati koje su predložila udruženja ComNet, Prouns, Društvo novinara Vojvodine (DNV) i Društvo novinara Niša (DNN) imenovani su u komisije. Ova udruženja, osim DNN u jednom slučaju, su sve svoje kandidate prijavljivali na više konkursa. 

 

Što se tiče ostalih udruženja, UNS je imao sedam kandidata od kojih je petoro prošlo; NUNS je imao pet, od kojih je dvoje prošlo, kao i Lokal pres; RAB imao 3 kandidata od kojih je dvoje primljeno u komisije i Udruženje mađarskih novinara Vojvodine je imalo jednog kandiata koji nije ušao u komisiju. Ova udruženja su predlagala po jednog kandidata po konkursu. 

 

Ministarstvo održalo sastanak sa članovima komisija

 

Neposredno nakon objavljivanja rešenja o imenovanju članova komisija, Ministarstvo je održalo  sastanak sa izabranim kandidatima.

 

„Tema sastanka koji je održan sa članovima komisija bila je u vezi sa novom procedurom koju treba primeniti nakon donošenja novog Zakona o javnom infomrisanju i medijima i podzakonskog akta, upoznavanje sa odlukom na koji način će komisije raditi ove godine i potpisivanje ugovora sa članovima komisija. Članovi komisija su tokom diskusije iznosili svoje nedoumice na koje su odmah dobijali odgovore i usvojena je sugestija da se bodovne liste za ocenu projekata dostave svakom članu komisije iz dokumentacije koja je upućena Ministarstvu informisanja i telekomunikacija“, objasnili su iz Ministarstva u odgovoru za NUNS.

Tagovi

Povezani tekstovi