Život i položaj osoba sa poteškoćama u mentalnom razvoju i njihovih porodica – Osnaživanje roditelja – put ka očuvanju biološkog jezgra porodice

Cilj Konferencija jeste podizanje svesti u javnosti o problemu sa kojim se susreću porodice koje imaju decu sa poteškoćama u mentalnom razvoju.Cilj je da se sagledaju svi problemi, postojeći programi podrške, njihova implementacija, ali i razmotre novi oblici podrške, kao i da se nivo informisanosti i senzibilisanosti javnosti o problemu podigne na viši nivo kroz uključivanje medija, stručne javnosti, insitutcija, udruženja i samih porodica.

Na konferenciji Humanitarna organizacija „Prijatelj u nevolji“ predstaviće i Inicijativu za izmenu i dopunu zakona, pokretanje paketa programa za osnaživanje roditelja dece sa zdravstvenim i razvojim problemima i jačanje sistemske podrške te dece i celih porodica. Inicijativaje izrađena na osnovu osmogodišnjeg iskustva u radu sa porodicama pogođene problemom, rada na terenu sa nevladinim organizacijama i javnim institucijama, na osnovu istraživanja sprovedenog međupredstavnicima Udruženja, samih roditelja pogođenih problemomi tumačenja pravnih okvira koji uređuje prava osoba sa invaliditetom.


Konferencija za novinare
Humanitarne organizacije „Prijatelj u nevolji“

Govore:

Tagovi

Povezani tekstovi