Konkursi

  • SVE
  • Edukacija
  • Nagrade i stipendije
  • Posao
  • Projekti
SVE
  • SVE
  • Edukacija
  • Nagrade i stipendije
  • Posao
  • Projekti

Konkurs Opštine Čajetina za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima ( „Službeni glasnik RS“ br.83/14 ,58/15 i 12/16 – autentično tumačenje) , Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći broj 401-00-00089/2021-01/2, članova 87 i 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br.13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), Pravilnika o sufinasiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS br.16/2016 i 8/2017), člana 60. stav 1 tačka 20 Statuta opštine Čajetina (Službeni list opštine Čajetina 2/2019) i člana 6. Odluke o budžetu opštine Čajetina za 2021.godinu (Službeni list opštine Čajetina br.18/2020 )

Konkurs Grada Vranje za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 83/2014, 58/2015 i 12/2016 – autentično tumačenje), člana 6. i 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata iz budžeta grada Vranja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik grada Vranja“, broj: 5/2017), člana 11. razdeo 4, glava 1, Program 13 – Razvoj kulture, Programska aktivnost 1201-0004: Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, funkcija 830 – Usluge emitovanja i štampanja, ekonomska klasifikacija 423 – Usluge po ugovoru, pozicija 112. Odluke o budžetu grada Vranja za 2021. godinu („Službeni glasnik grada Vranja“, broj: 40/20), člana 6. stav 1. tačka 10, člana 61. i 63. Poslovnika Gradskog veća grada Vranja („Službeni glasnik grada Vranja“, broj: 29/2020) i Odluke o utvrđivanju vrste konkursa koji se raspisuje za sufinansiranje projekata iz budžeta grada Vranja radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2021. godini i utvrđivanju visine sredstava za realizaciju konkursa bro: 06-23/1/2021-04, Gradsko veće grada Vranja na sednici održanoj 01.03.2021 godine, raspisalo je:

Konkurs Opštine Pećinci za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 18. i člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br.83/14, 58/15 i 12/16-autentično tumačenje), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći broj 401-00-00081/2021-01/2 od 11.02.2021. godine, člana 4, 6 i 9 Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni Glasnik RS“ broj 16/16 i 8/17) i člana 6 Odluke o budžetu Opštine Pećinci za 2021 godinu („Službeni list Opštine Srema“ broj 48/20) i Odluke o konkursima za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja broj 40-506/2020- IV, Predsednik Opštine Pećinci, raspisuje:

Konkurs Opštine Temerin za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima (“Službeni glasnik RS“, broj 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 87. i članova 95.-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći broj 401-00-00029/2021-01/2 od 18. januara 2021. godine, člana 4-6. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (,,Službeni glasnik RS”, broj 16/2016 i 8/2017), Odluke o budžetu opštine Temerin za 2021 godinu (“Službeni list opštine Temerin“, broj 25/2020), i člana 45. stav 1. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Temerin (“Službeni list Opštine Temerin“, broj 15/2020), Opštinsko veće opštine Temerin, na 20. sednici održanoj dana 12.02.2021. godine, raspisuje

4M Beograd

Novinarstvo i novi mediji: nove mogućnosti 3. i 4. april 2012.  Hotel „M“, Beograd, Srbija Canal France International (CFI),  u saradnji …

Veća transparetnost lokalnih samouprava – pravo građana, obaveza države

Projekat će doprineti većem učešću građana u društveno ekonomskom razvoju lokalnih samouprava i unapređenju rada lokalnih organizacija civilnog društva …

Mitovi i činenjice o EU

Većina građana Srbije podržava ulazak Srbije u EU. Međutim dobar deo njih u istraživanjima kaže da o EU ne …

Besplatna pravna pomoć i promocija medijskog prava

Medijska regulativa u Srbiji je zabrinjavajuća, neusklađenost naših medijskih zakona sa propisima Evropske unije, nedostatak pravnog obrazovanja na  fakultetima, kao …

Uloga medija i primena etičkih standarda u izveštavanju o reformi sistema socijalne zaštite i korisnicima socijalnih usluga

Najširoj publici je nevidljivo bezmalo milion ljudi koji zahvaljujući nekoj od socijalnih usluga prebrode najteže trenutke u životu ili …

Uloga Saveta za štampu na medijskoj sceni Srbije

DETALJNIJE Sаvet zа štаmpu je nezаvisno, sаmoregulаtorno telo koje okupljа izdаvаče, vlаsnike štаmpаnih medijа i profesionаlne novinаre. Osnivači Saveta …

“U pravi si!” za novinare

Cilj projekta je izrada sveobuhvatnog, verodostojnog i lako razumljivog elektronskog pravnog vodiča za medijske profesionalce u Srbiji. Elektronski pravni …

Trening za voditelje političkih TV debata

Nezavisno udruženje novinara Srbije uz saradnju organizacija USAID/IREX  i Canal France International, tokom dva vikenda, 23-25 marta i 6-8 …

ExYuTube: onlajn razmena video materijala

Kontekst U  godinama nakon rata na prostorima bivše Jugoslavije svi oblici komunikacije, nakon ratnih razaranja, stradanja i namernog uništavanja …

Kreiranje i razvoj online strategije

U martu 2012. godine, uz podršku IREX/USAID-a, pokrenut je novi veb sajt Nezavisnog udruženja novinara Srbije koji omogućava kvalitetniju …

Seminar „Upravljanje projektnim ciklusom“

Transparentno projektno finansiranje je jedan od mogućih načina ostvarivanja slobode medija. S tom idejom Nezavisno udruženje novinara Srbije je …