Konkursi

  • SVE
  • Edukacija
  • Nagrade i stipendije
  • Posao
  • Projekti
SVE
  • SVE
  • Edukacija
  • Nagrade i stipendije
  • Posao
  • Projekti

Konkurs Opštine Lebane za sufinansiranje medijskih projekata

Konkurs Opštine Lebane za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte na sledećem linku.

Konkurs Opštine Vladičin Han za sufinansiranje medijskih projekata

Konkurs Opštine Vladičin Han za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte na sledećem linku.

Libek: Program za medije, PR i istraživanje

Višegodišnje iskustvo Libeka na polju obrazovnih programa i stručnog usmeravanja mladih i ambicioznih ljudi, kao i mreža naših saradnika i partnera iz poslovnog i akademskog sveta, predstavljaju značajnu osnovu za ovaj specijalizovani program.

Povećajte svoju publiku: Ispričajte jednu priču na više medijskih platformi!

Da li ste novinar/ka koji/a želi da bolje razume aktuelne trendove kod publike i izazove medija u digitalnom dobu? Želite li da kreirate sadržaje koji su prilagođeni mobilnim uređajima i angažujete svoju publiku kroz moćne novinarske priče na više medijskih platformi?

Nagradni konkurs za izveštavanje o otpadu od hrane i reciklaži stakla

Sa ciljem unapređenja informisanosti i edukacije građana, novinara i drugih zainteresovanih javnosti o odgovornom upravljanju tokovima otpada od hrane i reciklaži staklene ambalaže, NALED je u okviru projekata „Ka boljem upravljanju otpadom od hrane u Republici Srbiji“ i „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“ danas zvanično otvorio nagradni novinarski konkurs za izveštavanje o otpadu od hrane i reciklaži stakla

Konkurs Opštine Merošina za sufinansiranje medijskih projekata

Konkurs Opštine Lazarevac za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

KONKURS: Nagrada za istraživačko novinarstvo „Dejan Anastasijević“ 2021.

Nezavisno udruženje novinara Srbije uz podršku Ambasade SAD šesnaestu godinu za redom dodeljuje Nagradu za istraživačko novinarstvo. Od prošle …

Konkurs Opštine Lazarevac za sufinansiranje medijskih projekata

Konkurs Opštine Lazarevac za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Konkurs Opštine Beočin za sufinansiranje medijskih projekata

Konkurs Opštine Beočin za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Konkurs Opštine Aleksandrovac za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 17.i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima (,,Službeni glasnik RS”, broj 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje) , člana 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja ( „Službeni glasnik RS“, broj:16/16 i 8/17), člana 68. Statuta opštine Aleksandrovac (,,Službeni list opštine Aleksandrovac”, broj 2/19), Odluke o budžetu opštine Aleksandrovac za 2021 godinu (”Sl.list opštine Aleksandrovac ” broj 28/2020 i 3/2021),i Odluke o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanjana teritoriji opštine Aleksandrovac broj 401-383/2021-07 od 02.03.2021 godine.

Konkurs Opštine Aleksandrovac za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 17.i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima (,,Službeni glasnik RS”, broj 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje) , člana 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja ( „Službeni glasnik RS“, broj:16/16 i 8/17), člana 68. Statuta opštine Aleksandrovac (,,Službeni list opštine Aleksandrovac”, broj 2/19), Odluke o budžetu opštine Aleksandrovac za 2021 godinu (”Sl.list opštine Aleksandrovac ” broj 28/2020 i 3/2021),i Odluke o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanjana teritoriji opštine Aleksandrovac broj 401-383/2021-07 od 02.03.2021 godine.

Konkurs Opštine Bački Petrovac za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br.83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje),Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći br.401-00-00153/2020-01/2 od 25.01.2021.godine, članova 87. i 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 i 119/14), člana 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, br. 16/16 i 8/17), člana 8. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na nivou opštine Bački Petrovac, člana 16. stav 1. tačka 37. i člana 62. Statuta opštine Bački Petrovac („Sl. list opštine Bački Petrovac“, br.3/2019) i Odluke o budžetu opštine Bački Petrovac za 2021. godinu (,,Sl. list opštine Bački Petrovac“, br.35a/2020), Opštinsko veće opštine Bački Petrovac r a s p i s u j e

Konkurs Opštine Kučevo za sufinansiranje medijskih projekata

Konkurs Opštine Kučevo za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Konkurs Opštine Boljevac za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br.83/14, 58/15, 12/2016-autentično tumačenje), člana 4, 6. i 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, broj: 16/2016, 8/2017), članova 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Rešenja Komisije za dodelu državne pomoći, br. 401-00-00152/2020-01/2 od 25. januara 2021. godine, člana 3. Odluke o raspisivanju javnog konkursa za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Boljevac u oblasti javnog informisanja radi informisanja javnosti o aktuelnim dešavanjima od značaja za život građana opštine Boljevac u 2021. godini, br. 06-38/2021-II/1 od 05.03.2021. godine i člana 60. Statuta opštine Boljevac („Službeni list opštine Boljevac“, br. 2/2019), Opštinsko veće opštine Boljevac, na sednici održanoj 05. 03. 2021. godine, raspisuje

Kako da ostanete bezbedni dok izveštavate sa protesta

U poslednjih nekoliko godina broj nasilnih protesta u regionu se povećao, kao i broj incidenata protiv novinara koji izveštavaju sa njih. Novinare nisu napadali samo nezadovoljni građani, već i pripadnici policijskih snaga i zbog toga je od ključne važnosti da budu dobro pripremljeni i bezbedni na svom zadatku.